Meny

Buskapsoppbygging - tenk langsiktig!

Fjøset hos Harald Dalheim, Skogn i Levanger.
Fjøset hos Harald Dalheim, Skogn i Levanger.

Ved hjelp av god planlegging klarte melkeprodusent Harald Dalheim og kona Anette Dalheim det mange drømmer om. De bygde opp en frisk og sunn besetning med økt ytelse og doble leveranser, samtidig som det vart bygd nytt fjøs. Les hvordan de gikk frem får å få til det.

I 2014 flyttet melkeprodusent Harald Dalheim  inn i nytt fjøs i Skogn i Levanger. Dette var resultatet av en flerårig prosess med tenking, planleggging og besøk i ulike nybygde fjøs.

 

Økte besetningen med friske dyr

Den eksisterende kvoten på 200 tonn skulle økes, først til 400 tonn og deretter til 450 tonn, og dette krevde en mye større besetning. TINE-veterinær Kolbjørn Nybø ble koblet inn for å hjelpe til med å øke besetningen før innsett i nytt fjøs.

Ca. tre år før fjøset skulle stå ferdig begynte planleggingen. Harald inseminerte kviger med kjønnsseparert sæd slik at det ble flere kviger til påsett, og kjøpte inn kukalver fra ulike besetninger. Kolbjørn var nøye på at innkjøpte kalver ble levert med helseattest, og at de kom fra besetninger med kjent smittestatus for å unngå sykdomssmitte. For å klare å fylle kvoten første år, ble det også kjøpt inn elleve drektige kviger. Disse kvigene kom fra en besetning hvor det er tatt ut speneprøver jevnlig og S.agalactiae ikke er påvist.

dalheim_kalv

 
Kolbjørn og Harald gikk grundig igjennom besetningen og vurderte jurhelse, tidligere sykdomshistorie, klauvhelse og fruktbarhet nøye. Det ble tatt ut speneprøve av alle lakterende kyr som sto med høyt celletall og av kyr som tidligere hadde hatt klinisk mastitt. I tillegg ble det tatt ut speneprøver av alle innkjøpte kukalver etter kalving for å se om de hadde smittsomme mastittbakterier i juret. Alle kyr ble eksteriørvurdert med hensyn til juroppheng, spenefasong, marispener etc., for å se om de egnet seg til robotmelking. Ut fra eksteriør og speneprøveresultater vurderte Kolbjørn og Harald hvilke dyr som skulle være med over i det nye fjøset og hvilke som skulle slaktes.

 

Nyttige læringspunkter og anbefalinger

1) Viktige suksessfaktorer er at kyrne raskt kommer opp i høy produksjon, har lite sykdom, og at rekrutteringsgrunnlaget for nye kviger er godt.

2) Harald er fornøyd med det nye fjøset. Skulle han ha gjort noe annerledes så måtte det vært å koble inn Kolbjørn enda tidligere i prosessen, mens byggtegningene ennå var under utarbeidelse. Kolbjørn skulle vise seg å ha mange gode tanker rundt flaskehalser i produksjonen, kalveoppdrett og kalveoppstalling,  som burde vært tatt med inn iplanleggingen av nytt fjøs. Da hadde kvaliteten på byggtegningene blitt enda bedre.

 

Har du spørsmål om ulike sider av bruksplanlegging og utbygging, kontakt din Nøkkelrådgiver eller les mer om Bruksutviking her.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås