Meny

Trenger du Kukontrollen i dagens robotfjøs?

Asbjørn Lunsæter lurer på om dette er en av fremtidens seminokser.
Asbjørn Lunsæter lurer på om dette er en av fremtidens seminokser.

Vi ser og hører til stadighet enkelte hevder at innrapporteringer og veginger i Kukontrollen er unødvendig med dagens styringssystem på roboter. Og ja, det er enkelt å slutte seg til slike utsagn, i alle fall på kort sikt. Det er først når man står overfor utfordringer i drifta, at man oppdager hvor godt Kukontrollen utfyller eget styringssystem.

Jeg tenkte å ta en «syretest» på en av mine produsenter, og ringte Asbjørn Lunsæter og sa;

-jeg melder deg ut av Kukontrollen, den har du vel ikke noe bruk for nå som du har fått deg robot med eget styringssystem? Besetningsstyringsssystemet på roboten gir deg den daglige oversikten. Hvilke kyr kom ikke til mjølking, hvem spiste ikke rasjonen sin i går, hvem hadde høy aktivitet i natt og hvem ble satt på utskilling av mjølk osv.

Asbjørn dro først litt på utfordringen min, før han returnerte spørsmålet;

-hva vil jeg miste da?

Kukontrollen – basis for utvikling

Kukontrollen baserer seg på innsamling av produksjonsdata fra alle mjølkebruk i Norge som er medlemmer. Dette er data fra ulike kilder (meieri, slakteri, regnskap, laboratorier osv.) og skaper enorme muligheter for sammenstilling og bearbeiding av data. Forskere, fagpersoner, rådgivere, både i TINE og andre, ville føle seg avkledt hvis vi ikke kunne støtte oss på normtall, statistikk og utviklingsbeskrivelser datamaterialet i Kukontrollen skaper. Dette ville i neste omgang gi dårligere rådgiving ovenfor deg som mjølkeprodusent.

Samtidig gir Kukontrollen grunnlag for forskning og utvikling i norsk mjølkeproduksjon. Hva hadde vel avlsarbeidet i Norge vært uten datagrunnlaget Kukontrollen gir oss? Hva med optimeringsverktøy som TINE OptiFôr som er basert på våre fôrmiddel og våre kyrs forutsetninger og behov? Hvordan skulle vi kunne sikre verdens beste dyrehelse med lavt antibiotikaforbruk? Hvordan skulle vi kunne dokumentere og sikre at vi produserer kvalitetsmelk i verdenstoppen?

Asbjørn Lunsæter og ku nr

771 syns det er trygt å stå registrert i Kukontrollen. Tallene mine betyr at Asbjørn tar godt vare på meg.

Nytte for deg?

Tilbake til samtalen og hva du som produsent vil miste ved å velge å stå utenfor Kukontrollen;

 • Takket være Kukontrollen slipper du å registrere alle inn/utmeldinger samt kalvinger i AltInn/Husdyrregisteret selv.
 • Ved oppstart av nytt besetningsstyringssystem kan alle individdata hentes enkelt ut av Kukontrollen, uten behov for manuell innlegging og mulighet for feilregistreringer.
 • Du kan enkelt overføre registreringer, mellom Kukontrollen og de fleste besetningsstyringssystemer på markedet.
 • Kukontrollen sørger for ajourhold av Husdyrregisteret. 
 • Alle slakteopplysninger kommer inn i Kukontrollen og vil autoutmelde alle hanndyr og hjelpe deg med å huske å melde ut alle hodyr.
 • Slaktedata vil bli brukt i dine økonomiske beregninger i TINE Effektivitetskontroll , tilvekstkurver i Produksjonskontroll.
 • Du vil også ved årsskifte få en fullstendig dyreflytoversikt gjennom året for bruk til næringsoppgaven på Mine data i Kukontrollen.
 • Full Avlsplan med bruk av alle okser GENO har til rådighet vil du få tilbud om opptil 4 ganger i året. 
 • Hvis du hver måned veier og tar mjølkeprøver vil du ha et veldig godt grunnlag å styre din mjølkekvalitet også på enkeltkunivå, samt utnytte kvalitetsbetalingen gjennom rett fôring for stofflig innhold i mjølka i TINE Optifor.
 • Du vil med stor treffsikkerhet kunne beregne mjølkeproduksjonen 2 år framover i tid med TINE Buskapsprognose, samt dyreflyten i TINE Dyreflyt for å utnytte plassen i fjøset maksimalt.
 • Når regnskapet ditt er ferdig kan vi tilby det beste verktøyet for produksjonsøkonomisk styring på historisk grunnlag på ditt bruk, sammenstilt med andre produsenter, enten enkeltvis eller i områder/landet. Utfra dette kan vi også tilby TINE Ørt , som på dine historiske data bygger modeller for framtidige forandringer for å optimalisere din drift utfra dine forutsetninger.

Alt dette kan vi faktisk gjøre på grunnlag av all de data vi samler gjennom hele året fra mjølkebruk over hele landet. Vi kan i tillegg tilby deg rådgiverhjelp til å utføre mye av registreringsoppgavene, samt være en god diskusjonspartner i dine framtidige valg. Sliter du med prøveuttaket, finnes det video på rett prøveuttak for DeLaval, Lely og Mlone mjølkeroboter på dine TINE sider samt at din nøkkelrådgiver kan hjelpe deg med både veging og dataoverføring både fra robot og tilbakeføring av data til din robot.

Gi ditt bidrag

Vi trenger samspillet mellom oppdatert robotdata og Kukontrollen da dette gir deg et kraftig verktøy for dine valg for å lykkes som fremtidsbonde.

Vi arbeider med videreutvikling av tilbud basert på Kukontrolldata som vil gi enda bedre oversikt og hjelp til planlegging og oppfølging av drifta.  Nyheter vil bli presentert etter hvert som de kommer på plass.

Det er opp til den enkelte produsent å være med å bidra til dette fellesskapet. Synes du det er riktig å høste av kompetanse, verktøy og rådgiving, uten å gi noe tilbake til felleskapet? Det dreier seg om veginger 12 ganger i året, mjølkeprøver min 6 ganger, helseopplysninger, avlsopplysninger og regnskapstall.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås