Meny

Årsoppgjøret for husdyrkontrollen 2016

Det er en klar trend i Kukontrollen, der det er registrert høyere ytelse, mer fett og protein i melka og mindre bruk av kraftfôr. I Geitekontrollen er det derimot staus quo.

8.173 kumelkeprodusenter er med i Kukontrollen og 259 geitemelksprodusenter er med i Geitekontrollen.

Årsoppgjøret i Kukontrollen er basert på 6594 buskaper. Årsavdråtten er på 7804 kg melk. Dette er en økning på 55 kg melk siden foregående år. Den sterke avdråttsøkningen vi har hatt de siste årene har flatet ut. Økningen i fettprosent vi har hatt de siste årene har fortsatt, i 2016 var fettprosent 4,33, en økning på 0,05 prosent i forhold til foregående år. Proteininnholdet har økt til 3,47 prosent. Celletallet i kumelka er omtrent som året før. Gjennomsnittsbesetningen øker med samme takt som tidligere og er nå på 26,3 årskyr.

Melka er produsert med mindre bruk av kraftfôr. For første gang på mange år er kg kraftfôr per 100 kg EKM under 30. Når både ytelsen og tørrstoffinnholdet har økt, tyder det på at en større del av melka er produsert på grovfôr. Dette er en utvikling i ønsket retning. Årsakene kan være flere; store grovfôravlinger av god kvalitet og god fôringsrådgiving og -planlegging

I Geitekontrollen har ytelsen gått litt tilbake. Tørrstoff innholdet er meget stabilt og har hatt en jevn økning de siste 10 årene.

Celletallet har økt og er tilbake på det nivået det var i 2012. Kg kraftfôr per 100 kg melk er lavere. Besetningsstørrelsen øker jevnt år for år og er nå på 116 årsgeiter

Totalt 33 prosent av fjøsa var løsdriftsfjøs, 55 prosent av kyrne gikk i løsdrift, 55 prosent av melka ble produsert i løsdriftsfjøs og 50 prosent av kvotene tilhører løsdriftsfjøs av de besetningene som er med i Kukontrollen. Tilsvarende tall for melkerobot/AMS er 20 prosent av fjøsa, 38 prosent av kyrne, 42 prosent av produksjonen, 41 prosent av levert melk og 40 prosent av kvotene.

 Årsstatistikk 2010_2016_mjølkeproduksjon

 

Årsstatistikk 2016 Geitekontrollen

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås