Meny

Skal du levere melk fra seter eller sommersamdrift/fellesbeite?

Her følger litt informasjon til deg som skal levere melk fra seter eller fellesbeite/sommersamdrift i sommer.

For å sikre at melken fra setra/fellesbeitet blir hentet, må du melde inn nytt hentested i god tid.Ved varsling én uke før, sikrer vi en best mulig gjennomføring. Det samme gjelder mot slutten av sommeren, når produksjonen flyttes hjem. 

På medlem.tine.no finner du oversikt over fellesbeitet her:
Ku: «Registrere og endre data» og «Mine fellesbeiter/opprett fellesbeite»
Geit: «Resultater og rapporter» og «Mine fellesbeiter/opprett fellesbeite»  

Seterflytting  

Melding om endring i hentested bør vi ha fem dager i forkant. Bruk skjemaet i lenken under til å melde inn tid og sted for nytt hentepunkt. Stopp i levering mens man fortsatt er på setra betyr at seterlevering avsluttes. 

Melding om nytt hentested for melk, med nøyaktig oppstartsdato, meldes inn via dette skjemaet. Dette gjelder for både fellesbeite og seterflytting. 

Fellesbeiter 

Eksisterende fellesbeite: 

Leder/kontaktperson registrerer endringer som er nye for året. Det kan være deltagende produsenter som har slutta/startet, registrering av fordeling eller endring av beitetrekk. 

Det er viktig å registrere eksakt dato for flytting til og fra fellesbeitetDen enkelte deltagers flytting, kan deltager selv melde inn via skjemaet «forandring av hentested».  

Deltakere i et fellesbeite, kan når som helst gå inn på medlemssiden og se informasjon om mitt fellesbeite. 

Nytt fellesbeite 

Leder/kontaktperson for fellesbeitet må opprette fellesbeitet på medlem.tine.no, og registrere følgende: 

 • Navn på fellesbeitet, adresse og kommunenummer 
 • Hvem som er kontaktperson/ansvarlig 
 • Varighet med datoer for start- og stopptidspunkt for fellesbeitet 
 • Hvilke produsenter som deltar 

Frist for registrering av nytt fellesbeite er 14 dager før første melkeleveranse fra nytt hentested 

Dersom du i ettertid må endre opplysningene om fellesbeitet, ta kontakt med TINE Produsentavregning. Fellesbeitene blir opprettet med egne interne produsentnummer, hvor melkeleveranser og analyseresultater registreres i løpet av måneden.  

Hver av deltakerne i fellesbeitet kan få gratis sms-varsel om melkekvaliteten. Dette registreres under påminnelser, på «mitt fellesbeite». 

Fordeling av levert melk 

Leder/kontaktperson registrerer fordelingen av produsert melk for fellesbeitet under «mitt fellesbeite» («registrer fordeling»). Fordelingen må registres innen utgangen av hver måned, hele perioden fellesbeitet er i drift.Dersom fordelingen ikke er mottatt innen fristen, beregnes fordeling ut fra tidligere leveranser, og korrigeres ikke i etterkant.  

Fordelingen skal gjenspeile melkeproduksjonen fra dyrene til deltakerne. Avregning og belastning av melkekvoten skjer i forhold til fordelingen som oppgis. 

Fordeling av leveranse og kvalitet foretas ved avslutning av hver måned. Faktisk levert melkemengde fordeles ut fra fordelingsnøkkelen, og analyseresultatene kopieres fra fellesbeitet til deltakerne. 

Hjelp oss å unngå ekstrakjøring 

Vi ber om at flytting av hentesteder samordnes mest mulig mellom fellesbeitedeltagerne slik at vi unngår ekstrakjøring, og at henting fra nytt sted starter på samme dag som melka vanligvis leveres på. Dette gjelder også ved flytting hjem fra fellesbeitet. 

Klargjøring av melkeanlegg 

Minner om at det er de samme kravene til henteforhold; en tørr tappeplass og en god veistandard med kvisting i minst 4 meters høyde, samt fungerende gårdstank. Husk at et melkeanlegg og gårdstank som står i ro en hel vinter, kan føre til at viktige komponenter ikke uten videre fungerer som de skal.

Sjekkpunkter – gårdstank

Når det nærmer seg sommer og varmere vær er det viktig å sjekke at kondensatoren («radiatoren») er rein for å få en rask nedkjølingshastighet på melka. Det vil også føre til at kompressoren bruker mindre strøm. For dem som flytter på seter eller sommersamdrift er det viktig å prøvekjøre tanken i god tid før oppstart

 1. Tanken stoppes før spyling.
 2. Spyl rillene på kondensatoren (radiatoren) med lunkent vann til rillene blir rene.
  NB! IKKE bruk høytrykksspyler da dette kan skade kondensatoren. Unngå å spyle direkte på elektriske koblingsbokser o.l.
 3. Vent noen minutter etter spyling før du starter tanken så vannet får renne av.
 4. Fylle vann i tanken til det dekker rørebladet.
 5. Slå på tanken og sjekk at nedkjølingen går som normalt.
 6. Kontroller at det ikke er ulyder eller andre avvik
 7. Kjør vask på tanken, for å sjekke at vaskeannlegget virker.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås