Meny

Samdrift førte til nytt fjøs

Fra venstre: Martin Snemyr, Lisbeth Føreland, Knut Føreland, Nøkkelrådgiver Eivind Odd Kallhovd.
Nyfjøset bygges på utskilt tomt/tun på naboeiendommen som Knut og Lisbeth har kjøpt.
Fra venstre: Martin Snemyr, Lisbeth Føreland, Knut Føreland, Nøkkelrådgiver Eivind Odd Kallhovd. Nyfjøset bygges på utskilt tomt/tun på naboeiendommen som Knut og Lisbeth har kjøpt.

Martin Snemyr og ekteparet Knut og Lisbeth Føreland fra Hægeland i Vennesla kommune har vært gjennom en veivalgs- og planleggingsprosess - som endte med at det nå bygges nytt samdriftsfjøs med melkerobot. Mye av æren deler de med nøkkelrådgiveren fra TINE.

– Det er fantastisk at vi kan få så god hjelp av egne folk i TINE, til både veivalg og hjelp videre i bruksutviklingsprosessen. Dette gir mot til satsing og til å se hvilke muligheter som finnes, sier melkeprodusentene som nå bygger nytt robot-fjøs. Nøkkelrådgiveren er Eivind Odd Kallhovd, som har støttet dem hele veien og hjulpet til med å samle trådene.

Muligheter for nytt fjøs i fellesskap

Rett nok har de lekt med tanken om å gå i samdrift i flere år, men først nå ser de at drømmen kan realiseres. Det hele er nesten litt uvirkelig, synes Knut, som i utgangspunktet hadde et gammelt båsfjøs til 20 kyr. I tillegg har han og Lisbeth et fjøs som står på et nabobruk som de kjøpte i fjor. Martin på sin side hadde et 20 år gammelt lausdriftsfjøs for 25 kyr. Dette fungerte greit, men han kunne tenke seg robotmelking og en mer ordnet arbeidshverdag. Ved å inngå samdrift og leie ytterligere melkekvote, fikk de et tilstrekkelig driftsgrunnlag for å kunne bygge nytt fjøs. De ser også fram til det sosiale som samdriftsfellesskap vil bidrar til.

Nøkkelrådgiver – en motivator

Eivind Odd Kallhovd er Nøkkelrådgiver på begge brukene. Han kom inn i prosessen allerede før samdriftsplanene ble aktualisert. Kallhovd var sparringspartner og motivator allerede i veivalgsprosessen. I denne fasen var det drømmene til Martin, Knut og Lisbeth som stod sentralt.
Nøkkelrådgiver har også sørget for å hente inn og være et bindeledd mot andre involverte rådgivere.

Måtte revurdere byggløsning

I første omgang ble det vurdert å bygge om det gamle fjøset på nabogården som Knut og Lisbeth har kjøpt.
-Løsningen ble utredet, men viste seg å føre til en del kompromisser og bli lite fremtidsrettet. Driftsplanen viste dessuten at kostnadene med en slik ombygging ble for store i forhold til den produksjonen man kunne fått, sier økonomirådgiver Jonny Fjukstad i TINE.

Nytt fjøs inntil det gamle

Resultatet ble et nytt fjøs som bygges inntil gavlveggen på et relativt nytt tilbygg på det gamle fjøset. Denne løsningen gjør det mulig å utnytte det gamle lavbygget til de minste kalvene. Dette gir også en fornuftig plassering i forhold til beiter og infrastruktur. I planleggingen av nyfjøset har utbyggerne fått innspill fra aktuelle leverandører og flere TINE-rådgivere.
– I en slik fase er det nyttig å få innspill fra ulike personer som har ulike innfallsvinkler, sier de offensive bøndene. I tillegg til Nøkkelrådgiver og økonomirådgiver har veterinær/fôringsrådgiver Kay Arne Aarset bidratt med innspill fra TINE.

Tverrfaglig samarbeid

TINE Bruksutvikling er et tilbud som også legger opp til at rådgivere samarbeider systematisk for å støtte bonden med alt fra buskapsoppbygging til opptrapping av produksjonen slik driftsplanen forutsetter. Å lykkes med dette er viktig for å oppnå de økonomiske resultatene som det er budsjettert med. En god dialog mellom nøkkelrådgiver og bonde skal sikre et godt tilpasset opplegg og høy måloppnåelse i drifta.

Gardstunet til Knut og Lisbeth - samdrift bidro til nytt fjøs

Bildet over: Gårdstunet til Knut og Lisbeth, med det gamle båsfjøset som fremdeles er i bruk.

 Hele gjengen - Samdrift førte til nytt fjøs

Fra venstre: Martin Snemyr, Lisbeth Føreland, Knut Føreland, Nøkkelrådgiver Eivind Odd Kallhovd, økonomirådgiver Jonny Fjukstad.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås