Meny

Overraskende smidig robotoppstart med MIone

Jon Hansæl er en av to med GEA MIone melkerobot på Tynset. Overgangen fra 2x3 Tandemstall til melkerobot med fri kutrafikk har gått over all forventning. Les mer om hvilke erfaringer Hansæl gjorde seg i overgangsprosessen.

Hansæl driver mjølkeproduksjon med kvote på 260 tonn og ønsker å øke til rundt 300. Som tidligere Westfaliakunde falt valget nokså naturlig på GEA MIone levert av A-K Maskiner.

- Bjørnar Vangen i A-K Maskiner var aktiv innsalget og fulgte godt opp hele veien. Jeg hadde egentlig ingen umiddelbare planer om å bytte ut min 2 x 3 tandemstall som også fungerte veldig bra, men ballen begynte å rulle etter et besøk på GEA fabrikken i Tyskland. Dessuten har jeg en kamerat i nærmiljøet som har bygd seg nytt fjøs og som også valgte GEA. Han er i tillegg servicemann og har god greie på det tekniske.

Hjelp fra TINE i oppstarten

Det var først under salgsprosessen at Hansæl fikk vite at det var inngått en avtale mellom A-K maskiner og TINE Rådgiving om hjelp i forbindelse med oppstarten av nye GEA MIone melkeroboter.

­-Jeg synes det er veldig positivt at TINE Rådgiving nå samarbeider tett med alle robotleverandørene. Mens leverandørene står for det tekniske, hjelper spesialutdannede TINE-rådgivere for at fôring og kutrafikk fungerer som planlagt. Selv betrakter jeg meg ikke som dataguru og var nok litt skeptisk til all den nye teknikken. Med god støtte og opplæring fra Lars Terje Nyhus i TINE Rådgiving har oppstarten gått over all forventning, sier Hansæl.

Gammel vane vond å vende 

Han har ikke måttet skifte ut så mye som ei ku på grunn av overgangen til robotmelking. Kvigene har ingen som helst problemer med å tilpasse seg roboten. De eldste kyrne derimot har han måttet presse litt ut av gammel vane. Han har lært seg at det kreves en god porsjon tålmodighet og litt is i magen i starten.

- Har du først begynt å jage opp kyr for å drive dem til melking i roboten, blir det lett til at de blir liggende å vente til du kommer neste gang, advarer Hansæl.

Fortsatt beiting

Også overgangen til beitesesongen har gått smertefritt etter at melkeroboten kom til gards.

- Antall melkinger har nok gått ned litt, men det ser ut som om ytelsen holder seg bra likevel. Det er nok en forutsetning at man har beite like bakom fjøsdøra og jeg fôrer som vanlig inne ved fôrbrettet. Nå har de muligheter til å gå ut og inn som de vil hele døgnet, men jeg har inntrykk av at de velger å være nokså mye inne, forklarer Hansæl.

Vinn-vinn-vinn

Den første avtalen om rådgiving i forbindelse med oppstart av nye melkeroboter ble inngått mellom Fjøssystemer/Lely og TINE Rådgiving. Fem rådgivere fikk intensivopplæring og skulle dekke hele landet. Siden har DeLaval, SAC og nå A-K maskiner/GEA undertegnet skriftlige avtaler om rådgivingstilbud til vordende melkerobotbrukere. Samarbeidet kan betegnes som en vinn-vinn vinn situasjon. Leverandørene av melkeroboter kan konsentrere seg mer om det tekniske og kan overlate det produksjonsmessige til TINE Rådgiving i trygg visshet om at kundene vil bli fornøyd. TINE Rådgiving får på sin side nødvendig kunnskap og opplæring. Ikke minst er det avgjørende med tett dialog mot firmaene slik at melkeroboten skal fungere optimalt mot gode produksjonsresultater. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås