Meny

Nytt verktøy for å følge med på kvotefyllinga

Som en del av TINE Bedriftsstyring BASIS og Kukontrollen lanserer vi nå funksjonen vi har kalt «Enkel Mjølkeprognose». Det er en enkel og kjapp grafisk visning av hvordan du ligger an til å treffe på årskvoten.

Kurven tar utgangspunkt i hvilke leveranser du har hatt hittil i år, og viser hvordan du ligger an sammenlignet med leveransen fra i fjor, korrigert for eventuell ny kvote. Årets prognose baseres på fjorårets fordeling av leveranser gjennom året. Med andre ord får du en enkel, visuell oversikt over leveransene gjennom hele fjoråret, leveransene i år frem til dags dato og basert på dette, en prognose for leveransene resten av året, inkludert kvotefyllingsgrad ved årets slutt.

Kurven for «faktisk levert» oppdateres kontinuerlig med enkeltleveranser gjennom måneden, så her kan du følge utviklingen ganske tett.

Enkel mjølkeprognose finner du under menypunktet «Styring og planlegging» og deretter «Prognoser» og «Mjølkeprognose enkel».

Er du innlogget kan du gå direkte til melkeprogose for;

Ku: https://medlem.tine.no/mjolkeprognosebasis/#prognose?animalType=Cow

Geit: https://medlem.tine.no/mjolkeprognosebasis/#prognose?animalType=Goat

Vi har laget en kort film som viser hvordan du kommer i gang og hvilke innstillinger du kan gjøre selv. Merk deg at du kan fjerne eller skjule de ulike grafene, hvis du ønsker å se en enda enklere fremstilling av for eksempel prognosen og leveranse hittil i år.

 

 

Ved stabil drift vil en slik enkel mjølkeprognose være tilstrekkelig for mange for å holde øye med leveransen i forhold til kvote.

Ved større endringer i kvote, driftsopplegg og produksjon (endring antall mjølkekyr, endring ytelse, endring i kalvingsintervall og så videre) vil eksisterende Mjølkeprognose fortsatt være et bedre verktøy for å framskrive forventet leveranse og bestemme seg for mulige tiltak for å justere seg inn på kvoten.

Ny og vesentlig forbedret Mjølkeprognose vil bli lansert senere som del av TINE Bedriftsstyring PLUSS.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås