Meny

Nytt verktøy - Produksjonskontroll Hold

Verktøyet viser registrerte holdpoeng på dine dyr slik at du kan analysere og vurdere effekten på fruktbarhet, helse og produksjon.

Verktøyet er dermed et overvåkings- og styringsverktøy for å optimalisere fruktbarhet, helse og produksjon.

Registrering av hold på dine dyr gjør du enten via Kukontroll-appen eller PC.

Hold er et uttrykk for dyrets energistatus. Holdet vurderes visuelt i henhold til en standardmetodikk eller automatisk ved hjelp av et kamera. Hensikten med verktøyet Produksjonskontroll Hold er å gi deg som mjølkebonde en oversikt over holdstatus og holdutvikling både for individer og for hele besetningen.

Å holde dyra i rett kondisjon betyr mye for produksjon og økonomi:

  • feite dyr har ofte større problem med fôropptak etter kalving
  • fedme og stor mobilisering av kroppsfett er uheldig for kuas stoffskifte og hormonbalanse
  • fedme ved kalving øker risikoen for sjukdom og problemer med fruktbarhet
  • stort holdtap etter kalving forsterker den negative effekten på helse og fruktbarhet

Produksjonskontroll Hold er et av flere verktøy vi utvikler innenfor samlebetegnelser Produksjonskontroller.

De produksjonskontroller vi nå utvikler fortøpende inngår i TINE Bedriftsstyring PLUSS.

Ta kontakt med rådgiver for å komme i gang med holdvurdering eller bruken av de nye verktøyene.

Oversikt over våre rådgivere finner du her. 

Gi oss gjerne tilbakemeldinger når du prøver ut disse beta-versjonene. Du kan enten bruke kommentarfeltet på siden her, eller sende din tilbakemelding til medlem@tine.no

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås