Meny

–Mjølkonomien gir meg god oversikt

Ole Magne Bjørnhjell (t.h.) og sønnen Erlend har god nytte av å studere tallene i Mjølkonomien. 
Foto: Tommy Steve Ormset Rustad
Ole Magne Bjørnhjell (t.h.) og sønnen Erlend har god nytte av å studere tallene i Mjølkonomien. Foto: Tommy Steve Ormset Rustad

–I Mjølkonomien er det voldsomt med tall som det går an å analysere. Det gir en kjøle grei oversikt, sjøl om vi ikke får alle svar.

Ordene tilhører Ole Magne Bjørnhjell,(54) i grenda Fale i Sunndal på Nordmøre. I snart 30 år har han drevet mjølkeproduksjon. No står sønnen Erlend klar til å ta over drifta.

Til sammen disponerer de 250 dekar jord, fordelt på 120 dekar eget areal og 130 dekar leiejord. Produksjonen foregår i et båsfjøs fra 1978 med en kvote på 160 tonn. I tillegg selger de oksekalver.

Rådgiveren er en viktig brikke

Ole Magne har i mange år brukt EK (Effektivitetskontrollen), og Mjølkonomien etter at den ble lansert i 2014.
TINE Mjølkonomi® er et verktøy som tar for seg produksjonen, og gir en fullstendig oversikt med grafiske fremstillinger, nøkkeltall og historiske data. Gjennom kombinasjonen av gårdsregnskap og produksjonsdata fra Kukontrollen får mjølkeprodusenten et bilde av lønnsomheten.

Et samspill mellom gårdbruker, TINE-rådgiver og regnskapsfører er essensielt i Mjølkonomi. Nøkkeltall som «Mjølk minus fôr» og kostnaden på eget produsert grovfôr er sentrale for å belyse økonomien på det enkelte mjølkebruk.
–Rådgiveren er en viktig brikke i bruken av mjølkonomien, poengterer Ole Magne.

Bedre kvalitet på tallene

Han regner seg som litt «gammeldags» i og med at han liker å printe ut resultatene fra mjølkonomien, før han studerer tallene inngående.
Ole Magne trekker fram styringspanelet som en positiv endring i Mjølkonomien. Det har gjort det enklere å klikke fram de riktige tallene.
– Ellers har opplysningene som legges inn blitt riktigere. Det er viktig at grunnlaget er rett.

Best utbytte av gruppesamlingen

Ole Magne er svært tydelig på at det årlige gruppemøtet, der de ulike mjølkeprodusentene legger fram tall fra eget bruk, er det mest nyttige med Mjølkonomien.

Da samles vi en gang i året, legger fram tall fra eget bruk og kan sitte i lag og diskutere.  Det er interessant å sammenligne seg med de andre og lære. Hvor gjør de andre det godt, understreker Ole Magne. Han mener ei gruppe på fem til sju stykker er i ideelt.

Ole Magne Bjørnhjell og sønn i fjøset
Ole Magne poengterer at dyr og natur ikke alltid er like enkle å styre, selv om han får mye infroamsjon i Mjølkonomien. Her sammen med sønnen Erlend. (Foto: Tommy Steve Ormset Rustad)

Dyr og natur er ikke enkel å styre

I gruppemøtene har han lært nytt og etterpå tatt andre valg. Som et eksempel trekker han fram totrinns-høsting av gras. Det startet han opp tidlig med, og har sett positive resultater.
Mesteparten av tallene i Mjølkonomien får han fra regnskapskontoret og TINE. Tallene gir godt grunnlag for å ta beslutninger.

Det til tross. Sjøl om Mjølkonomien gir et godt grunnlag for å ta beslutninger, er ikke natur og dyr alltid like enkel å styre.
Du får beskjed om å slå graset tidligere, for å få bedre grovfôr, men så høljer regnet ned og du kommer deg ikke ut på marka, og får ikke slått før i juli, avslutter Ole Magne Bjørnhjell.

En oppfordring til slutt. Snart nærmer det seg ny Mjølkonomisesong. Jo fortere folk er ferdig med regnskapet, jo tidligere er de klare for å ha en Mjølkonomigjennomgang med rådgiver.

 

Fakta om Mjølkonomi:

-en økonomisk resultatanalyse for eget bruk, samlet og oppdelt på fem driftsgrener
-grafiske fremstillinger av kostnader, inntekter og nøkkeltall
-full oversikt over økonomien i melkeproduksjonen
-sammenligne dine resultater med andre tilsvarande bruk
-oversikt over hva grovfôret koster
-oversikt over beitekostnaden
-oversikt over utviklingen over tid
-støtte og innsikt i hvor du bør sette inn tiltak

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås