Meny

Marginene er avgjørende for å nå målene

Vi måtte vente lenge i år før vi fikk rapporter , men nå er de her og de ser lovende  ut, sier Hilde.
Vi måtte vente lenge i år før vi fikk rapporter , men nå er de her og de ser lovende ut, sier Hilde.

I forbindelse med gjennomgangen av årets Mjølkonomi satte Hilde og Hallgeir Kvaal i Reinli i Valdres opp en sammenstilling av driftsplan (fra 2012) og resultatet fra Mjølkonomi for 2014. Gledelig nok er det godt samsvar mellom plan og resultat, bare med den forskjellen at resultatet er blitt ca 15% bedre enn planen la opp til.

Hilde og Hallgeir har gjennom mange år hatt TINE Effektivitetsanalyse og i år TINE Mjølkonomi, og er inne i sitt andre år etter en større investering i nytt fjøs.

-Tidligere års TINE Effektivitetsanalyse har gjort oss oppmerksomme på styrker og svakheter i egen drift, sier Hallgeir. Så lenge vi dreiv i gamlefjøset var det fokus på å optimalisere denne drifta og utnytte driftsapparat og ressursgrunnlag best mulig. Fordi ku-plassene var begrenset da, forsøkte vi å øke kjøttproduksjonen både på innkjøpte oksekalver og ammekyr. Vi forsøkte oss også med en kastratproduksjon for å utnytte de gode utmarksressursene vi har. Da var det ekstra interessant å få fram tall for hva de ulike måtene å produsere kjøtt på ga i bidrag til økonomien.

Mjølkonomi_okt_2015
Viktig å få et bilde av hva den enkelte produksjon bidrar med. Her oksekjøttproduksjon.

Store investeringer krever gode kalkyler

I nytt fjøs er mjølkeproduksjonen igjen hovedfokus og den er økt vesentlig fra vel 90 tonn i 2010 og til godt over 400 tonn i 2014. Hilde og Hallgeir brukte lang tid på en god planlegging av investeringen i nytt fjøs. I forbindelse med utarbeiding av driftsplan var mange år med EK-tall ekstra nyttige for å lage gode kalkyler som både Hilde og Hallgeir og økonomirådgiveren fra TINE trodde på.

Under gjennomgangen av årets Mjølkonomi, satte man opp en sammenstilling av driftsplan (utarbeidet i 2012) og resultatet fra Mjølkonomi for 2014, og det var da det gledelig nok viste det seg ikke bare å være godt samsvar mellom plan og resultat, men med den forskjellen at resultatet er ca. 15% bedre enn planen. En stor trygghet for oss og for banken!,  sier Hallgeir.

 

Mjølkonomi_2_okt_2015
Sammenstilling driftsplan og resultat fra Mjølkonomi

Kontinuerlig forbedring

Målet med bruksutbyggingen var å «gjenopprette» Kvaal som et familiebruk der både Hilde og Hallgeir kunne hente hovedparten av sin inntekt. Med en omsetning som nærmer seg 3 millioner sier det seg selv at å få ut marginene er avgjørende for at vi skal nå vårt mål, sier Hilde og Hallgeir. For oss blir fortsatt medlemskap i Mjølkonomi et viktig verktøy i styringen av drifta. Ikke minst vil grovfôrdyrkingen og kostnadene forbundet med den være viktig å ha fokus på framover.

 Forutbytte
Marginene er avgjørende. Fôrutbytte – mjølkinntekter minus fôrkostnader har i første hele driftsår etter utbygging økt med over 50 øre pr. liter!

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås