Meny

LEAN metodikk for norsk storfehald

LEAN handler om å optimalisere arbeidsprosessar ved hjelp av standardisering og kontinuerleg forbetring. I våre naboland har ein arbeidd med å tilpassa denne metodikken til landbruket, og nå skal metodikken tilrettelegges for norsk storfehald.

Fakta:

  • LEAN- tyder slank eller trimma, nokre kallar metodikken kontinuerleg forbetring.
  • Toyota utvikla 8-10 grunnleggjande teknikkar for å få større produktivitet. Toyota måtte tenkje annleis (smartare).
  • Norsk Hydro AS, Kongsberg Automotives AS, Fibo-Trespo AS har alle oppnådd store forbetringar ved å bruka LEAN metodikk.
  • TINE, Geno, Nortura og FK brukar desse teknikkane for å skape forbetring i sine produksjonar.
  • Også små bedrifter kan ha stor effekt av å ta dette i bruk
  • Prosjektet «LEAN i Kvægbruget» vart tildelt prisen som årets prosjekt 2012, av Videncenteret i Danmark. Grunngjevinga var det store økonomiske potensialet LEAN har, og god gjennomslagskraft hjå bøndene.

Tilrettelegging for norsk storfehald

TINE, Geno og Nortura går saman og vil tilretteleggja materiell, og testa ut metodikken for norsk storfehald. I første omgang satsar ein på å testa dette på 12 pilotbruk.

Lærebok

Mange norske bedrifter har jobba målretta med å tilpasse metodikken, og kan vise til gode resultat. Også landbruket sine organisasjonar nyttar deler av dette i sin industri. Det er utgitt ei dansk lærebok som heiter «LEAN i Kvægbruget».

Del dine refleksjonar om bruk av LEAN i norsk storfehald i kommentarfeltet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås