Meny

Lean er innmari artig!

May Gunn Horntvedt er LEAN-koordinator og nøkkelrådgiver i Vestfold, Telemark og Buskerud.
May Gunn Horntvedt er LEAN-koordinator og nøkkelrådgiver i Vestfold, Telemark og Buskerud.

Gode tilbakemeldinger fra produsentene gjør at Lean blir en tjeneste som tilbys gårdbrukere over hele landet. Lean er sunt bondevett satt i system, der alle på gården bevisst søker å jobbe smartere. Målsettingen er at bonden kan finne forbedringspunkt i egen produksjon, og med det få en enklere hverdag og bedret økonomi.

Verktøya som brukes er enkle, og hjelper gårdbrukeren til å nå måla sine. Det som har fokus skal være synlig. Tavlebruk kan være nyttig der en vil sikre god og enkel kommunikasjon mellom de som er involvert på gården. Også måla og fortløpende resultatoppfølging får større fokus når de er synlige. Verdistrømsanalyse er et verktøy der en får synliggjort hvor skoen trykker, og finner forbedringsområde. En har også verktøy for å opprettholde orden og system, kalt 5S. En søker å utføre oppgavene så enkelt som mulig. Her får en hjelp til å lede både seg selv og andre.

May Gunn Horntvedt har lang fartstid som rådgiver i TINE. Siste året har hun fått opplæring som Lean-koordinator, og vi har tatt en prat med henne for å høre hvordan hun trives med å jobbe med Lean, og hvordan hun legger opp arbeidet. Hun har kontor på Sem i Vestfold og utfører rådgiving i Vestfold, Telemark og Buskerud. Hun er også nøkkelrådgiver.

 

Utrolig praktisk

-Lean har verktøy til en god prosess for endring av drifta. Før oppstartbesøk, har jeg fått litt informasjon om hvorfor gårdbrukeren ønsker meg ut på besøk. Jeg tenker litt gjennom hvilke retninger dette kan gå i. Men elles stiller jeg stort sett med blanke ark.

Vi starter med en samtale om drifta, og da kommer det frem, det som er hjertet deres nærmest. Så henter jeg frem noen av verktøya jeg har, og vi setter i gang. Det som er så gøy, er at dette er så utrolig praktisk. Det er en genial måte å jobbe på. Vi avdekker flere tiltak som må følges opp. Før jeg reiser har gårdbrukerne en liste som må følges opp til neste gang. Det er bonden selv som må utføre jobben, men jeg hjelper dem på vei, og har og en del tips underveis. Jeg har alltid en god følelse når jeg drar fra gården. Dette får frem entusiasmen både hos gårdbrukeren og hos meg.

Er det tilstrekkelig med et besøk? –Innføring av Lean er endring av driftsstyring. Det tar tid å legge om tankegang og rutiner. Jeg  informerer om at de må regne med tre til fire besøk i løpet av et års tid (10-12 arbeidstimer). Såpass med tid trengs før denne nye tenkemåten sitter hos alle deltakerne i drifta.
De skal lære å få en bevisst tankegang, og trene i å bruke verktøya jeg kommer med, oppsummerer May Gunn.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås