Meny

Lønnsomt å samarbeide om bruksutbygging

Utbyggingsprosjektet hos Totland Samdrift.(større bilde nede i artikkelen).
Utbyggingsprosjektet hos Totland Samdrift.(større bilde nede i artikkelen).

To gårdsbruk i Lierne har samkjørt sine utbyggingsprosjekter. Dette har gitt flere fordeler for Gøran Nyborg og Totland Samdrift. Les mer om prosjektene.

I sommer bygger Gøran Nyborg og Totland samdrift ut sine driftsbygninger til hhv 400 000 liter og 550 000 liter melk, etter planer om utbygging i lengre tid. Begge deltar i det nasjonale prosjektet Fjellandbruket som har til hensikt å bedre utnyttelse av grovfôrarealet i fjellregionen og gi økt verdiskapning.  

Samtidig ble neste generasjon hos Nyborg involvert i prosessen. Det endte med at driften ble organisert som et kompaniskap. Det betyr at junior er eier av den nye driftsbygningen.

Utbyggerne har hatt god nytte av rådgiving i forbindelse med planlegging av økonomi, driftsbygning, besetningsøkning og ved konkurranseutsetting og kontraktsinngåelse med entreprenører. Nøkkelrådgiveren var et bindeledd mellom ulike rådgivere i denne prosessen.

Tjenesten TINE Bruksutvikling (TBU) - prosessen til utbyggingsbrukene

Etter at nøkkelrådgiver koblet inn fagrådgivere startet prosessen med å utrede de økonomiske og produksjonsmessige forutsetningen for en fremtidig drift. Nesten parallelt startet planlegging av et hensiktsmessig fjøs med kostnadsoverslag. For begge ble det flere runder i denne fasen med å teste ut ulike skisser for fjøsløsninger med økonomiske og driftsmessige beregninger. Utbyggerne opplever godt samarbeid mellom rådgivere på økonomi og bygningsplanlegging. Etter at konseptet for fremtidig drift ble fastlagt, ble helserådgiver koblet på for å bidra slik at brukene er i en god posisjon til å nå produksjonsmålene. Kolbjørn Nybø (TINE) har bistått med planlegging av besetningsøkning og helsesjekk på egne og innkjøpte dyr.

Fordeler av å samarbeide med andre utbyggingsbruk

-Vi har hatt store fordeler med å samkjøre de to prosjektene. Vi har spilt hverandre gode, delt på oppgaver og hatt faglige diskusjoner med nyttige tips og støtte til hverandre i prosessen, mener Nyborg. Gjennom samarbeidet har de også vært sterkere i prisforhandlingene.

I konkurranseutsettingen av fjøsbyggingen og byggeledelse benyttet gardbrukerne seg av Norsk landbruksrådgiving(NLR).  To bruk som bygger samtidig har klare fordeler for byggeleder og entreprenører. Det har ført til bedre priser.

Gårdbukerne opplever at samarbeidet mellom Ken Morten Brørs fra TINE og byggelederen Vegar Brenne fra NLR har vært godt.

Oppstart i nytt fjøs

Når fjøsene blir ferdige i oktober blir fokuset å nå de produksjonsmålene som er satt opp. Fôringsrådgiver Kjell Ivar Kvello  i Topp Team Fôring har allerede meldt sin ankomst i forbindelse med igangkjøring av melkeroboten, og oppfølging på fôring slik at avdråttsmålene kan nås så tidlig som mulig.

Større krav til god planlegging i dag

Det er mye som må falle på plass når en skal investere 6-8 millioner i ny driftsbygning og tredoble produksjonen. Nyborg sammenligner denne utbyggingsprosessen med den forrige store driftsutbyggingen han hadde på 80-tallet. Han mener at det stilles større krav til planlegging i dag enn forrige gang han bygde ut. Den gangen var det først å legge ned en stor egeninnsats i byggeprosessen over flere år, deretter var det å begynne å rekruttere fra egen besetning for å øke produksjonen. -Slik er det ikke i dag, nå må en gjennomføre utbyggingen raskere og det er viktig å nå planlagt produksjon så tidlig som mulig etter at driftsbygningen er ferdig, sier Nyborg.  Behovet for god rådgivning i gjennom bruksutbyggingen er større, og det viktigste en selv gjør er å forberede produksjonen til det nye fjøset er ferdig, oppfordrer Nyborg.

Godt tilbud i Nord-Trøndelag

Begge utbyggingsbrukene er godt fornøgd med det tilbudet de har kunne benyttet seg av i Nord-Trøndelag. De opplever at det har vært god sammenheng og koordinering mellom de ulike rådgiverne de har hatt med seg. De trekker også frem det samspillet som rådgiverne har med andre aktører rundt seg og et tett samarbeid mellom fjøstegner, byggeleder og leverandører av fjøs. God planlegging har også vært en fordel i møte med finansieringsaktører, der begge brukene fikk flere gode tilbud.

Hos Totland Samdrift, med Arvid, Frank og Gøran

Bilde: Utbyggingsprosjektet hos Totland Samdrift. Fra venstre dag Arvid Totland, Frank Gjertsås (Totland Samdrift) og Gøran Nyborg

Gøran Nyborg

Bilde: Gøran Nyborg heime på Kveaunet

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås