Meny

Knappare ressursar krev auka presisjon på planlegginga

Anten det blir knappare ressursar eller andre endringar i produksjonen, så er det viktig med høgt presisjonsnivå i planlegginga.

I Buskap 3/2020 tek Helge Øksendal, Økonomirådgjevar i TINE og Viggo Mikalsen, Spesialrådgiver Forskning og Fagstøtte i TINE, for seg prognosering av mjølk- og kjøtleveransen, dyreflyten i buskapen, forbruk av kraftfôr og grovfôr samt nokre viktige rekneskapspostar. 

Dette gjer dei ved bruk av verktøyet TINE Produksjonsprognose, og viser korleis ein kan få betre presisjon i planlegginga.

Sjå meir i sjølve artikkelen her.

Vedlagte bilde syner prognoserte mjølkeinntekter og slakteinntekter mm.

PrognoseInntekt

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås