Meny

Kalving i mai gir høyere mjølkeinntekt

Kalvingstidspunktet har betydning for den gjennomsnittlige mjølkeinntekten. For ei ku med leveranse på 7.500 liter er mjølkeinntekten kr 4.400,- kroner høyere ved kalving i mai, enn ved kalving i oktober. Dette gjelder i sone fjord og fjell, mens tilsvarende tall er kr 3.100,- i sone landet.

Merprisen økes fra 2020 

For å sikre en jevnere mjølkeinnmåling gjennom året har styret i TINE bestemt å forsterke prisdifferensieringen ytterligere. Differensieringen i basispris øker fra minus 10 til minus 20 øre på vinteren, mens den øker fra 15 til 25 øre på sommer og tidlig høst. 

I tillegg til dette er differensieringen i de to sonene, Fjord og fjell og Landet, videreført. På Østlandet omfatter sone Fjord og fjell kommuner i Gudbrandsdal, Valdres og Hallingdal, mens hele Sogn og Fjordane, Hordaland med unntak av Etne og Sunnmøre tilhører Fjord og fjell på Vestlandet 

 

Sirkes sommermjølk 

 

Penger å hente 

Figurene viser et anslag på variasjon i mjølkeinntekt ut fra kalvingstidspunkt. Dette er en forenkling der en har gått ut fra en standard laktasjonskurve for ei ku med leveranse på 7.500 liter, og differansen som er beregnet er ut fra den prisvariasjonen som er mellom måneder  

Differansen viser at det er grunnlag for å bruke noe tid og krefter på å få til mer sommermelk, sier Per-Sigve Lien i TINE.  

Gjør beregning for ditt bruk 

I dette regnearket kan kan du gjøre beregninger for ditt bruk. Trykk her for sone landet eller her for Fjord og fjell. Legg i forventet leveranse pr ku og prøv deg fram med ulike kalvingstidspunkt, så kan du se differansen for dine kyr. 

Det er også mulig å legge inn årsleveransenfor å få samlet merinntekt, selv om denne beregningen blir noe teoretisk da det er mindre sannsynlig å ha alle kalvingene innenfor samme måned. 

Det er viktig å understreke at dette er et anslagIkke nøl med å ta kontakt med din rådgiver for å få mer presise beregninger og diskutere eventuelle endringer i kalvingstidspunkt,avslutterPer-Sigve Lien, medlemssjef i TINE.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås