Meny

Hvordan kan Lean systematisere din hverdag?

Einar Kverneggen
Einar Kverneggen

Einar Kverneggen på Fåset ved Tynset har vært med på pilotprosjektet LEAN i landbruket. Kverneggen er en ung, bevisst mjølkeprodusent med klare mål for drifta. Les hvordan han i en travel hverdag som småbarnsfar og bonde benytter tavler og verdistrømsanalyse for å strukturere og forbedre drifta.

Einar Kverneggen har hatt tre besøk av LEAN-rådgiver. Første møte gikk med til å få kartlagt hvilke områder det var ønskelig å jobbe med, og det ble videre lagt en plan framover.

Tavler – oversikt og huskeliste

Det første LEAN verktøyet som ble tatt i bruk var tavler; white board tavler. Det fine med white board tavler er at man både kan skrive på dem, og henge opp lister med magneter.  Tavlene gir en rask oversikt for alle som jobber på garden. Tavlene ble delt inn i områder. Ett felt med lister over kalvinger, en oversikt over fruktbarhet og inseminering. Handleliste ble plassert i et annet felt på tavla, for umiddelbart å notere ting som skal kjøpes inn.  Et tredje felt ble brukt til å notere arbeidsoppgaver som skal gjøres framover.

Lean Kverneggen arbeidsliste mål

Verdistrømsanalyse – finn forbedringer

Det LEAN verktøyet som har blitt mest brukt så langt hos Kverneggen er verdistømsanalyse. Ved verdistømsanalysen får han kartlagt hvor i prosessene det er svinn og hvor han kan forbedre seg. Verdistømsanalysen gjøres best sammen med flere til stede, minst to personer. Det å ha en diskusjonspartner og se saken fra flere sider er viktig. Verdistømsanalysene avsluttes med å sette opp en tiltaksplan med ansvarspersoner og tidspunkt for gjennomføring av tiltak.

Lean Kverneggen verdistrømanalyse to bilder

Strukturere hverdagen - system

Einar Kverneggens erfaringer med LEAN er at han har fått satt ting i system, som gjør at hverdagen blir mer oversiktlig. Ting blir utført rett både av han selv og avløser. Dette gjør at arbeidstida utnyttes bedre. Kverneggen liker verdistrømsanalyse som arbeidsform for å finne forbedringstiltak. Han synes en tiltaksplan er veldig konkret å forholde seg til. Dette anbefales til flere i hektisk hverdag.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås