Meny

Hvordan bruke driftsplanen som et økonomisk styringsverktøy?

Driftsplan er grunnlag for finansiering, men er også et verktøy for styring av drifta i årene etter utbygging. Ved å se etter avvik fra planen, ser du hvor du skal sette inn tiltak som er nødvendige for å få ønsket resultat.

En gjennomgang av rapporten fra TINE Effektivitetsanalyse gir en god anledning til å vurdere resultatet mot planen for å sikre at de økonomiske måla blir nådd.

Kontrollspørsmål

Med noen kontrollspørsmål kan du få et bedre bilde av økonomien, hva marked og politikk betyr for utviklingen, men vel så viktig hvilke deler av den du styrer selv som bedriftsleder. Dette kan danne grunnlag for å ta nye og gode grep og skape en trygghet for at du har «handa på rattet» i utviklingen av din egen bedrift.

  • Hvordan ser omsetningen ut? Ved et eventuelt større avvik; skyldes det pris eller mengde eller er det en kombinasjon av begge?
  • Hvordan ser kostnadssida ut? Har prisene endret seg mer enn vi trodde? Har vi brukt mer eller mindre av sentrale innsatsfaktorer slik som kraftfôr, handelsgjødsel og andre? Og hva med maskinkostnadene – er de som vi forutså i planen?

Evaluer produksjonen

Med utgangspunkt i økonomien som «stetoskop» kommer en raskt videre til en vurdering av hvordan produksjonen går. Sentrale produksjonsmål som avdrått, tilvekst, avling, fôrforbruk påvirker økonomien og forklarer eventuelle avvik mellom plan og resultat. Av dette kan du kanskje sette nye mål i produksjonen.

Om forutsetningene er endret mye fra da driftsplanen ble satt opp, er det kanskje behov for å fornye den.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås