Meny

Har du riktig tilpasning av produksjonen i din besetning?

I styringspanelet ditt finner du målepunktet for Kg Mjølk pr. årsku.
I styringspanelet ditt finner du målepunktet for Kg Mjølk pr. årsku.

Kg mjølk i Kukontrollen er en av parametrene som ligger oppe som standardvalg i styringspanelet. Mange har nok et visst forhold til dette tallet, gjerne i forhold til fôringsstrategi, men også når det handler om produksjons-planlegging og tilpasning til mjølkekvote.

Kg mjølk i Kukontrollen

Dette måltallet viser beregna siste 12 måneders avdrått kg mjølk. Indikatoren i dette tilfellet går fra 4.871kg til 10.671kg. Grenseverdiene er rent matematisk beregna for at den skal omfatte en stor del av variasjonen i landet. Det vil alltids kunne være en del som har verdier utenfor disse grenseverdiene, men av hensyn til lesbarheten i grafikken er ikke hele variasjonsbredden tatt med. Landsmiddelet vil alltid variere noe avhengig av hvilken periode og hvilket utvalg en refererer til, og befinner seg omkring midten av figuren.

Detaljert visning

Ved å klikke på «Tilpass styringspanelet» får du opp en rekke valg, bl.a. kan du sette måltall for hvilket nivå du selv ønsker å ligge på. I eksemplet her er det lagt inn > 9000, og det vises en strek i figuren hvor dette nivået er. Dette kan være veldig greit, og viser på en visuell og oversiktlig måte hvordan du ligger an i forhold til din målsetning.

KG_mjølk_detaljert_visning

Holder du musepekeren over figuren, vil du også få se forrige verdi, både som symbol og faktisk tallstørrelse, og dermed ser du umiddelbart om du beveger deg i riktig retning eller ikke. Ved å klikke på grafikken vil du åpne/skjule detaljvisning, og du vil se hvordan trenden har vært. Du kan velge å vise siste 12 måneder eller siste tre kalenderår.

Nyttige sammenligninger

I dette tilfellet kan det også være nyttig å sammenligne med en annen høyst relevant egenskap som for eksempel «Levert mjølk pr årsku, liter».

Av figuren kan vi se at bortimot 10% av melka som produseres ikke blir levert til meieri, men anvendes på bruket. Dette vil kunne ha stor økonomisk betydning, både i form av tapte melkeinntekter og tilskudd, men også i form av produksjonskostnader for å produsere mjølka. I TINE Mjølkonomi vil du kunne få god oversikt over produksjonsinntekter og –kostnader, og du vil få gode beslutningsgrunnlag i hva som lønner seg i forhold til dette.

Levert3

 

Kg mjølk i Kukontrollen må ikke forveksles med 305 dager laktasjonsavdrått. Dette er beregna avdrått for kyr som har oppfylt 305 dagers laktasjon etter kalving. Kyr med kortere laktasjon inngår ikke i denne, og kyr med lengre laktasjon enn 305 dager får beregna hvor mye avdråtten er de første 305 dagene. Laktasjonsavdråtten følger ikke kalenderåret.
 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås