Meny

Gøy med TINE Bedriftsstyring!

Sølvi Aglen og Børje Bolkan driver Otterøya Samdrift
Sølvi Aglen og Børje Bolkan driver Otterøya Samdrift

Styringsverktøyet TINE Bedriftsstyring (TBS) har slått godt an blant produsentene. Flere og flere oppdager at dette er et godt verktøy i den daglige drifta. Otterøya samdrift er et godt eksempel.

Sølvi Aglen og Børje Bolkan er drivere av Otterøya Samdrift, som ligger på Otterøya i Namsos kommune. Samdrifta har ei kvote på 484 500 liter. Fjøset sto ferdig med ny robot i 2006.

Driverne har et stort engasjement med fokus på god drift og dyrevelferd. Sølvi og Børje har i de ti årene siden oppstarten hatt klare mål for drifta, og målet om å produsere 10 000 kg melk pr årsku er passert. Kvotefyllinga er også på plass, noe som gir rom for nye hårete mål. Nå skal forbruke av kraftfôrf ned - uten at det går nevneverdig ut over produksjonen. Målsettinga er 26 kg kraftfôr per 100 kg EKM!

Målet skal nås i samarbeid med nøkkelrådgiver Trine Samuelsen Lænd og foringsrådgiver Espen Aas og TBS blir et viktig verktøy.

I figuren nedenfor ser en styringspanelet - som er en del av TBS. Denne er tilpassa ut fra samdrifta sitt behov. I tillegg til avdrått per årsku (markert med gult), er det fokus på 305-dagers avdrått for ulike kategorier av kyr. 

 

Styringspanel_otterøya

Oppe til høyre i styringspanelet finner vi kg kraftfôr per 100 kg EKM. Siste verdi (løpende gjennomsnitt av 12 siste måneder) er 28. I barren fremkommer dette resultatet med en blå prikk. Barren er basert på resultatene fra alle brukene i kukontrollen. Otterøya Samdrift ligger altså på landsmiddelet. Den svarte loddrette streken i barren, viser målsettinga.

Dersom en klikker på feltet «Kg EKM Kukontrollen (pr årsku)» (i styringspanelet), får en fram en graf som viser resultatutviklinga over tid. 

Resultatforbedring_otterøya

 

Velger en så «knappen» «Kg kraftfor pr. 100 kg EKM» (markert med gult i figuren over) vises grafen for utvikling i kraftfôrforbruk sammen med avdråtten. Her kan en følge nøye med resultatutviklinga etter hvert som en gjør tiltak.  Av figuren ser vi at det er gjort et godt stykke arbeid!

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås