Meny

Fôrenheten erstattes med MegaJoule

Som sikkert mange har fått med seg, har vi gjennom TINE Mjølkonomi sluttet å bruke fôrenheter (FEm) som måleenhet på energi og går nå over til Mega Joule (MJ). Dette gjør vi ettersom Mega Joule er en internasjonal standard som snart alle aktørene i norsk landbruk vil bruke

Noe som er meget positivt ved dette skiftet er at fôringsrådgivingen og økonomirådgivingen vil snakke bedre sammen, da fôringsrådgivere har brukt MJ som et mål på energi i lang tid. Som en konsekvens av dette vil TINE Mjølkonomi operere tettere inn på fôringsrådgivingen, og produsenter vil lettere kunne se sammenhenger mellom de to fagfeltene fôring og økonomi.

Hvordan regne fra FEm til MJ?

Å skifte måleenhet er en liten omstillingsprosess og vil kanskje være like utfordrende for rådgiver som for produsent. Det viktigste her er å huske tallet 7,075. Dette er forholdstallet mellom FEm og MJ. Dvs. at 1 FEm er 7,075 MJ, og 1 MJ er 0,14 FEm litt grovt regnet. En rundball på 250 FEm vil da ligge på ca. 1800 MJ. Denne omstillingen er ikke så vanskelig hvis man tenker seg litt om.

tabell_fôr_rundball

Som følge av dette skiftet vil man også se en del nøkkeltall i Mjølkonomi ført som øre/MJ (øre per Mega Joule). Da må man huske på tallet 7,075 igjen. Multipliserer man tall oppgitt i øre/MJ med 7,075 finner man øre/FEm.

 Vanskelig sier du? Neida, men det krever litt omstilling. Her har du noen eksempler: 

  1. Det er like enkelt å forstå at et surfôr med 6,4 MJ pr kg TS er et bra surfôr som at det inneholder 0,9 FEm pr kg TS
  2. Det er like enkelt å forstå at en rundball inneholder 1.350 MJ som at den inneholder 190 FEm
  3. Det er like enkelt å forstå at et engstykke har gitt en avling på 5.000 MJ pr daa som 700 FEm pr daa 

Vi vil etter hvert implementere denne måleenheten også i øvrige programmer og tjenester TINE Rådgiving tilbyr, og vi regner med at over tid vil MJ være et vanlig begrep i norske melkeprodusenters ordforråd.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås