Meny

Få bedre oversikt over penga med TINE Mjølkonomi®

Denne våren lanserer TINE Rådgiving en ny nettbasert tjeneste kalt TINE Mjølkonomi®. Dette er en utbedring av Effektivitetskontrollen (EK). Grafiske rapporter, bedre integrering med fôring og fôrenheten byttes ut med Mega Joule er noen av forbedringene. Les mer om Mjølkonomi®.

TINE Mjølkonomi® bruker regnskapstall sammen med produksjonstall for å vurdere den økonomiske effektiviteten til de forskjellige delene av drifta.

Nye grafiske rapporter

TINE Mjølkonomi® vil kunne brukes til samme formål som EK, men er en løsning der både produsenter og rådgivere vil kunne forholde seg til et mer leservennlig og pedagogisk uttrykk. Rapportene fra TINE Mjølkonomi® kan hentes ut fra et styringspanel på medlemssidene, hvor nøkkeltall samt årsrapporten vil fremstilles grafisk. Her kan årets nøkkeltall sammenlignes med måltall, fjorårets tall, og referansetall. Nå kan du også mer i detalj se hva som ligger bak de forskjellige kostnadene og inntektene. Til sammenligning med det excel-arket produsentene har blitt fremstilt for tidligere, er dette rett og slett revolusjonerende.

Bedre integrert med fôring

I tillegg vil dette verktøyet være bedre integrert med de tilbudene TINE Rådgivning har på fôring.  I løpet av høsten 2014 har det blitt arbeidet med å lage en ny vekstkurve som vil bli brukt i både TINE OptiFôr og TINE Mjølkonomi®. Samtidig «gravlegger» vi fôrenheten (FEm), og går over til å bruke samme system som NorFôr. Energibetegnelsen vil da være Mega Joule (MJ), og man kan bruke samme fagterminologi på fôring og på økonomi.

Nå kan man også registrere fôrplaner for mjølkeku, kviger og okser i kukontrollen. Ved siden av å få en oversikt over fôringen, vil dette gi nye måltall i kukontrollens periode- og årsrapporter. Foreløpig er dette, av tekniske årsaker, kun tilgjengelig for rådgivere, men registrering for bonden vil bli tilgjengelig i løpet av året.

Penger inn, penger ut

TINE Mjølkonomi®, eller EK som det het før, har eksistert som et tilbud fra rådgivningstjenesten i mange år. Flere bønder kjøper denne tjenesten år etter år, og har nytte av det i drifta. Jahn Olav Holmerud er en av dem, og han har vært med i EK siden 1995. Han driver Grini gård i Rælingen kommune, og forteller oss gjerne hvorfor han kjøper akkurat denne tjenesten;

«Man får jo en bedre detaljstyring over drifta. Her får jeg se hvor penga kommer inn, og hvor de forsvinner hen», sier Holmerud.

Jahn Olav bruker å ta seg tid til å gå gjennom rapportene sammen med rådgiveren sin, Martin Opsahl, da disse har vært ganske detaljerte. Da drøfter de hva som er bra og mindre bra med drifta, og tar for seg nøkkeltallene som f.eks «Mjølk minus fôr». Forhåpentligvis vil TINE Mjølkonomi® danne en bedre beslutningsstøtte for Jahn Olav i sin drift av gården, ettersom rapportene vil bli enklere.

Fortsatt under utvikling

Foreløpig er TINE Mjølkonomi® under utvikling og det vil det fortsette å være ut 2015.  Løsningen er nå tilgjengelig for rådgivere slik at de kan legge inn regnskapstall og avstemme mot produksjonsdata. For deg vil rapportene bli tilgjengelig på medlem.tine.no, men før dette er på plass vil rådgivere etter hvert ta utskrifter av disse. For dere som er vant med å få en EK-utskrift tidlig på året, må dere dessverre vente litt lengre dette året.

Foreløpig utkast på hvordan en årsrapportgraf kan se ut

Årsrapport Mjølkonomi eksempel

Har du vært med i EK tidligere? Hvilke forventinger har du til TINE Mjølkonomi®?

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås