Meny

- Enklere å passe på kvotefylling og melkekvalitet

Harald Lie i Vestfold bruker styringspanelet på medlem.tine.no jevnlig for å følge med på drifta og egne måltall.
Harald Lie i Vestfold bruker styringspanelet på medlem.tine.no jevnlig for å følge med på drifta og egne måltall.

Styringspanelet på medlem.tine.no brukes aktivt i drifta av økobonden Harald Lie fra Våle i Vestfold. Han ser store fordeler med utviklingen av TINE Bedriftsstyring og mener dette absolutt bør være interessant for nyoppstartede bruk.

TINE Bedriftsstyring BASIS ble lansert i november i fjor, og vi har tatt en prat med Harald Lie om hans erfaringer så langt. - Jeg tror det er viktig for dem som er nye og enkelt kunne sette seg noen mål og se om du treffer måla. Nye gårdbrukere har ofte presset likviditet og stor gjeld, så det er enda viktigere for dem å være på ballen med tanke på produksjon, sier Harald. Han er selv en av de som har tatt for seg mulighetene med det nye styringspanelet, og er innom medlemssidene en til to ganger i uka for å følge med på om utviklinga i drifta er i henhold til de måltalla han har satt seg i styringspanelet.

 

Fjøsloggen

De viktigste talla er i all hovedsak meierileveranse og mjølkeproduksjon, men også kraftfôrforbruk pr. 100 kg EKM og tall som angår melkekvaliteten. – Mest av alt er det fjøsloggen jeg besøker og bruker flittigst på medlemssidene, sier Harald som håper at TINE Bedriftsstyring i fremtiden kan bli et godt hjelpeverktøy for daglig produksjon. Han ser for seg at TINE Bedriftsstyring skal kunne tilpasses det enkelte bruk og at man raskt og enkelt skal kunne gå ned på individnivå å finne ut hvilke dyr som trenger spesifikk oppfølging i det daglige. Dette på en måte slik at man slipper å lete gjennom utallige lister.

- For spesielt interesserte så håper jeg også at det skal være åpent for å gå så i detalj i datagrunnlaget så langt det er mulig, legger Harald til.

 

Hvor stor nytteverdi har TBS med det nye styringspanelet for deg?

-Det er jo i bunn og grunn de samme talla som før, men nå er det lettere å navigere og finne frem. En setter måltall som det nå er mye enklere å følge opp. For meg er det enklere å passe på kvotefylling og melkekvalitet. Det er også veldig greit for avløser å finne frem i styringspanelet, og å se hva som skal følges opp.

Harald følger opp kvotefylling ved å sette måltall for hvor mye han bør produsere hver måned, for så å følge med om han treffer målene og eventuelt sette inn tiltak for å nå målene.

På spørsmål om dette er noe alle melkebønder kan dra nytte av svarer Harald; -Marginene i næringa presses stadig vekk og en må enkelt kunne ta for seg tall og finne hvilke problemområder man må jobbe med. Jeg tror dette vil være positivt for bedriftsstyringa til den enkelte produsent. Grafikken og oversikten er god og det er viktig for at flere skal ta det i bruk.

TINE legger også vekt på at tilgjengeligheten av data nå i større grad skal kunne brukes som beslutningsstøtte for bonden. Gjennom historiske data og forklaringsvariabler vil det nå være enklere å lære av sine feil og finne forklaringer til hvorfor resultatene er som de er.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås