Meny

En melkerobot som følges opp og kontrolleres fortløpende yter mer

Stig Harald Gammeslrud er nøye med vask av roboten. Foto: Odd Jarle Fiskvik
Stig Harald Gammeslrud er nøye med vask av roboten. Foto: Odd Jarle Fiskvik
Gode forhold i liggebåsene hos Ryggemelk.
Foto: Odd Jarle Fiskvik
Gode forhold i liggebåsene hos Ryggemelk. Foto: Odd Jarle Fiskvik

Har du faste rutiner for drift, renhold og vedlikehold av din melkerobot? Hvis ikke, har du et forbedringspotensial, både for å sikre god melkekvalitet og en god funksjon og drift av melkeroboten din. Dette dreier seg i hovedsak om management/driftsstyring, d.v.s faste rutiner og regelmessig kontroll av utstyret.

Faste rutiner

Faste rutiner rundt drift og vedlikehold av melkeanlegget er med på å sikre god driftsstyring. I en dansk undersøkelse har nye AMS brukere fortalt at de savner faste rutiner i deres daglige arbeid. Ved bruk av konvensjonelle melkesystemer er faste rutiner rundt melking, fôring og renhold en del av det daglige arbeidet. Disse rutinene forsvinner lett ved kjøp av AMS. For å hjelpe AMS melkeprodusenter med å finne gode rutiner omkring drift og vedlikehold av deres robot har melkerobotfirmaene utarbeidet rutinebeskrivelser for brukeren, se bilde 3 (Lely) og dokument fra DeLaval. 

Roboten jobber raskere på et reint jur

Regelmessig klipping av jur er en viktig fast rutine for å sikre at robotarmen jobber på en feilfri og effektiv måte. Spenerengjøring og spenehygiene er et sentralt punkt og kritisk i forhold til melkekvalitet og roboteffektivitet og driftsstyring har en innflytelse på effektiviteten av spenerengjøring i roboten. Betydningen av forholdene på den individuelle gården og den opprinnelige forurensningen av spenene er viktigere for rengjøringseffektiviteten enn robotmerke. Ellers er den generelle driftsstyringen i fjøset meget viktig. Renhold av liggebåsene, bruk av strø samt skraping i gangarealer er faktorer som samlet bidrar til å holde kuenes ben, jur og spener rene.

Forslag til gode faste rutiner

Daglig:

 • Daglig observasjon av minst 1-2 melkinger inkl. spenerengjøring. På denne måten oppdager man hvordan roboten arbeider og kan oppdage regelmessige feil på anlegget, robotarmen og/eller spenerengjøringen og eventuelt justere inn dette.
 • Rengjøring av roboten. Spyl roboten (inkl. robotarmen) og robotrommet rent to ganger pr. dag. Vær forsiktig med høytrykkspyler og elektronikk. Som en rådgiver sa, «Hvis du passer på roboten, vil roboten passe på deg.»
 • Rengjøring av kameraglasset/laser.

Ukentlig:

 • Sjekk av hele roboten og utstyret på roboten – vær særlig oppmerksom på spenegummien og om den bør skiftes. Det er også en fordel å ha regelmessige servicerutiner for forskjellige komponenter som f.eks. vakuumsystemet.
 • Regelmessig vedlikehold hjelper å sikre god robotytelse og – produktivitet. Kun 2 timer pr. uke kan utgjøre en forskjell
 • Det er en god investering å bruke litt tid hver uke med å se etter forbedringer i rutinene og utveksling av ideer og diskutere nye muligheter med f.eks. en TINE fagrådgiver melkekvalitet.
 • Kontroll av forbruket av desinfeksjonsmidler.

Ellers anbefales det en månedlig kontroll og vedlikehold av utstyret til spenerengjøring, d.v.s. regelmessig manuell rengjøring og utskifting av slitte børster og defekte gummideler i rengjøringskoppen. 

  DeLaval  IMG_5382

Et godt eksempel fra praksis

Produsenten Ryggemelk DA (Stig Harald Gammelsrud) er en robotbesetning som har lyktes med å bruke faste rutiner rund roboten og i fjøset. Dette vises tydelig når man kommer inn i fjøset. Der er det reine tørre liggebåser med rikelig strø, reint og tørt (bilde 1) og produsenten holder det reint også bak roboten inn mot fjøset.

Ryggemelk driver økologisk og har melket med en Lely-robot  i 7 år. Når man ser på de siste 3 år viser melkekvaliteten gode tall, både på celler og bakterier, noe som har direkte sammenheng med de gode og gjennomførte rutinene. Her er noen eksempler som Gammelsrud nevner.

 • Daglige rutiner med vask av robot. Gammelsrud er påpasselig med å bruke høytrykksspyling kun på utstyr som tåler vann, aldri mot koplingsbokser og elektroniske deler (bilde 2). I tillegg sier han at det er viktig å vaske glasset til laseren daglig.
 • Daglig gjennomgang av rapportene fra roboten. Særlig følger han opp ufullstendige melkinger og alarmlisten.
 • Klipp av jur gjøres regelmessig, flere ganger i året. Gammelsrud er overbevist om at melkingen går raskere når juret er klippet.
 • Daglig kontroll av børstene. De skal være rene og det skal komme kjemikalier på børstene. Han skifter ikke børstene daglig som firmaet anbefaler.
 • Gammelsrud følger anbefalte rutiner fra firma som huskeregel (bilde 3). Han ser bl.a. på snorene til spenekoppene om de er ok, samtidig som han ser om slangene er hele. Han vet av erfaring hvor det som oftest blir hull.
 • Liggebåsene og gangarealet holdes rent helt fram til roboten. Dette gjør at dyra kommer reine til melking inn til roboten.

Gammelsrud bruker gjerne tid i fjøset og ser på det som en trivelig arbeidsplass og dette blir som en vinn-vinn situasjon som resulterer i topp melkekvalitet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås