Meny

Driftskostnader med mjølkerobot

Ein bonde i Sør-Trøndelag med ein mjølkekvote på 400.000 liter og 60 kyr har ført rekneskap over driftskostnadene med mjølkerobot sidan 2007.

 

Kostnadene omfattar sørvis, telefonvakt og forbruksmateriell som filter og vaskemiddel.

Det aktuelle robotfirmaet tilby ein maksprisavtale på sørvis som brukaren valde å gå inn på i 2013. I dei fem åra mellom det første garantiåret og 2013 varierte driftskostnadene mellom 102 000 kroner og 147 000 kroner. Då er ikkje avskrivingar og kostnader med elektrisk kraft og vaskevatn rekna med. Det høgaste talet skuldast oppgradering av programvaren i roboten. Brukaren konkluderer med at for han løner det seg med maksprisavtale. For meir detaljar syner vi tilNorsk Landbruk nr 14/ 2014.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås