Meny

Byggeledelse

Per Johan og Lene Gjølga på kontoret i det nye fjøset.
Per Johan og Lene Gjølga på kontoret i det nye fjøset.

Per Johan og Lene Gjølga flyttet i 2015 inn i nybygd løsdriftsfjøs. «Vi er kjempefornøyd med både løsningen og prosessen» sier utbyggerne som brukte rådgiver fra TINE både til planlegging av bygget og til byggeledelse.

Byggplanlegging

I 2014 ble TINEs bygningsrådgiver Knut Atle Hermo bedt om å komme og se på et lite båsfjøs i Bjugn hos Per Johan og Lene Gjølga. De hadde vært i en prosess i nesten fem år allerede, men var ikke bekvem med noen av de tegningsutkastene de hadde mottatt så langt. Utbyggerne tenkte derfor det kunne være greit å få en uavhengig vurdering av utbygginga før de satte spaden i jorda.

Etter noe dialog og noen tegninger fram og tilbake ble utbyggerne fornøyd med det de så og ønsket å sette dette ut i livet.

En vesentlig årsak til at paret valgte løsningen fra TINE Bygningsrådgiving var at den hadde den beste løsningen for dyreflyt. Minst mulig blindganger, mest mulig fri kutrafikk, store tverrganger og spredte trafikkpunkter som drikkekar, kubørste og melkerobot, samt kraftforstasjon. Samtidig klarte jeg å få til en sentral plassering av kontoret slik at bonden må gå forbi kalveoppstalling for å komme til dette kontoret. Løsningen ivaretar mest mulig gode løsninger for bonden uten å gå på kompromiss med at det er bygd sammen med eksisterende bygg. 

Byggeledelse

Da byggløsningen var klar, ble jeg spurt om å være byggeleder og bistå både i anbudsrunden og oppfølging av selve byggeprosessen. Dette ble en lærerik og utfordrende tid både for byggherren og meg.

Sum anbud ble lavere enn budsjettet og selv om det ble overskridelse på grunnarbeidet, ble fjøset bygd godt innenfor budsjett!

I januar 2015 satte vi i gang med gravinga av tomta. I juni samme året flyttet kuene inn i det nye tilbygget med 40 liggeplasser for melkeku samt eldre kviger. Ferdigbefaring ble gjennomført 26. juni 2015 – helt i tråd med planlagt framdrift.

 Fjøs_Per_Johan_og_Lene_Gjølga

Fjøset ble bygd på fire måneder, så her gikk det unna og det var mange aktiviteter som skulle ivaretas. Per Johan er særskilt glad for at byggeleder sikret prosessen i form av kontrakter, økonomi og framdrift. Det var eksempler på at framdrift og kostnader måtte ivaretas gjennom påtrykk og håndfasthet.

Vi ser i dag at kutrafikken fungerer og at drifta går godt. Som i alle driftsopplegg er dette også et resultat av kvalitet på fôr, stabilitet i besetning og godt management. Per Johan er godt fornøyd med det nye bygget, spesielt det fine kontoret som er plassert sentralt ved melkeroboten og har utsyn til alle sider i melkeproduksjon og rekrutteringa. Han synes også at det er morsommere og mer givende og gå i fjøset i dag enn det var for et par år siden.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås