Meny

Bergsnev Samdrift sikter mot 9500kg i avdrått

Åse og Dagfinn Mosheim fra Helgeland
Åse og Dagfinn Mosheim fra Helgeland

Full kvote og økt uttak av grovfôr på eget areal er to av hovedmålsettingene for Bergsnev Samdrift fra Helgeland. Dette krever 9500 kg i avdrått, og grøfting av eget areal. Klare mål gjør det lettere å samarbeide, sier Åse og Dagfinn Mosheim i Bergsnev Samdrift. Les mer deres målbevisste jobbing

Bergsnev Samdrift DA drives av Åse Mosheim Redersen og sønnen Dagfinn Mosheim. Samdriften starta i 2003, etter at Dagfinn fikk kjøpt nabobruket i 2001. Sammen hadde de da en kvote på ca. 125 tonn. I dag har de 320 tonn.

Satte opp arbeidskart med fargekoder


Arbeidsfordelinga er at Åse har hovedansvaret i fjøset, og Dagfinn har kontrollen på grovfór og beite. Åse forteller at de ble kontaktet av LEAN rådgiver Knut Arne Hagen, med spørsmål om de ville være med i en gruppe på 3 gårder i området på nord Helgeland. De deltok sammen med to andre bruk med nybygde robotfjøs og fullt påsett. Vi startet med et felles informasjonsmøte, der vi ble kjent og fant mange fellesnevnere i driften. Så kom LEAN rådgiveren på garden, hvor tema for møte var, hvordan vi skulle komme fram til fokusområder for 2015. Først satte vi opp en oversikt over alle arbeidsoppgavene vi har på garden. Vi kalte dette for arbeidskartet på gården. Ut i fra dette plukket vi ut det vi mente vi hadde kontroll på og det ble merket grønt. Det som vi merket gul skulle vi kunne ta på sikt, mens det som vi farget rødt ble de områdene vi skulle sette fokus på.

Bergsnev Samdrift fargekoder

Mål om kvotefylling med 9500 kg avdrått pr ku

Åse vil ha hovedfokus på kvotefylling i 2015. Avdråtten er nå på 9500 kg pr. ku, og dyreantallet skal nå være på plass. Utfordringen er å holde dette nivået i gjennom året. De mener det er lettere å jobbe sammen når de har klare mål for driften. De vil ha kontakt med LEAN rådgiver og de andre bøndene i gruppen fremover. Dette for stadig å bli bedre på de små elementene som skal til for å øke inntektene på garden.

Økt kvote – økt behov for areal

Det er på Åse sin gård; Storremma, at de har hatt melke og kjøttproduksjon. Det ble etter hvert kjøpt mer kvote som gjorde at arbeidet i gammelfjøset ble for tungvint. Derfor ble det nybygg i 2011, med robot, og melkekvoten har nå økt til 320 tonn. Økt kvote, gjør at det trenges mer dyrka areal. Det gjør at avstanden til leid areal øker, noe som fører til mer tidsforbruk i forhold til jordforbedring og høsting.

Tiltak - Grøfter for økt grovfôrproduksjon

Et tiltak ble grøfting av en del av dyrka marka hjemme på garden. Dette for å øke produksjonen av grovfóret på det heimearealet, og å redusere avhengigheten av grovfór produsert langt unna garden. Grøftinga ble unnagjort i sommer, raskere enn forventet, da en kamerat av Dagfinn investerte i en grøftemaskin. På silt/leirjord med noe stein, gjorde de unna ca. 250 meter pr dag!

Samdriften er også avhengig av et bedre beiteområde, dette ble det neste fokusområde. Beitearealet til kvigene ble ferdigstilt i sommer, og sommerbeite til kyrne ferdigstilles i 2015. Både Åse og Dagfinn er godt fornøyd med å arbeide etter LEAN prinsippet; klare realistiske mål, over korte tidsperioder, gjør det lettere å jobbe sammen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås