Meny

Konsepttest av TINE Bedriftsstyring

Deltagerne vurderte og rangerte de ulike verktøyene via mentometerknapper. Her er det nyheter i styringspanelet som blir presentert av Viggo Mikalsen fra TINE Rådgiving.
Deltagerne vurderte og rangerte de ulike verktøyene via mentometerknapper. Her er det nyheter i styringspanelet som blir presentert av Viggo Mikalsen fra TINE Rådgiving.

TINE Rådgiving er inne i et flerårig løp med forbedring av styringsverktøy for melkeprodusentene, TINE Bedriftsstyring. Arbeidet innebærer både utvikling av nye moduler og videreutvikling av gamle. For å få innspill til veien videre, inviterte vi mjølkeprodusenter til å vurdere hva de syns er mest nyttig og attraktivt.

Det var 26. mai i år at 30 mjølkeprodusenter var samlet på Gardermoen for å gi sine innspill til hvilke moduler som er mest attraktive for dem.

Gruppa bestod av 22 menn og åtte kvinner, hvor 13 var i den største aldersgruppa 40-49 år. Resten av forsamlingen fordelte seg likt på yngre og eldre aldersgrupper. Hele 17 bruk var i størrelsesorden 40-59 årskyr. To av brukene var større og de resterende ti var mindre. Ett bruk hadde under 20 årskyr og 19 av de 30 bruka hadde AMS.

I løpet av konseptdagen ble hele 13 delprosjekter presentert kort av ulike fagpersoner i TINE Rådgiving. Utstyrt med mentometerknapper fikk deltakerne mulighet til å gi score for det enkelte delprosjekt. Hver bolk ble rundet av med diskusjon og vurdering av delprosjektene, noe som også ga viktige innspill til vårt videre arbeid.

 

De delprosjektene som ble presentert og vurdert var:

Fleksible referansegrupper i TINE Mjølkonomi® og styringspanel lar deg velge egen gruppe av produsenter du ønsker å sammenligne deg med.

Fruktbarhetsmodul - gir deg kontroll og oversikt over fruktbarheten i besetningen din.

Fôrregnskap - vil beregne totalt fôrforbruk til hvert dyr ut fra alder, vekt, mjølkeavdrått, tilvekst, fosterproduksjon osv.

Rangeringsliste - gir en rask oversikt over «gode» og «dårlige» kyr - sammen med dine eigne tilleggsvurderinger

Mjølkeprognose PLUSS -  «oppussing» av dagens mjølkeprognose, med grafisk visning og automatisk utrangering

Dyreprognose - fremskriver antall dyr i ulike grupper i inntil 24 måneder framover slik at du kan optimalisere fjøsplassen

Fôrprognose - vil gi svar på om innhøstet grovfôr vil dekke fôrbehovet i buskapen gjennom vinteren

Løpende nøkkeltall - er nytt innhold i styringspanelet, og vises som jevnlig oppdaterte indekser (helst økonomisk effekt av typen kroner per lite liter

Kukontrollappen - mobiltilpasset funksjonalitet som finnes og ikke finnes i medlem.tine.no

Fjøsloggen - forenkling og oppdatering av dagens oversikter, i tillegg til nye visningsalternativ

Produksjonsovervåking - et tidlig varslingsapparat som skal avdekke risiko for produksjonsavvik i din produksjon basert på store mengder data

Personlig og datadrevet forside – skreddersøm av din egen forside, som skal tilby små innblikk i rapporter/programmer uten at du må gå inn i dem

Varslingssenter - skal samle inn varslinger fra alle mulige programmer på medlem.tine.no, og la deg bestemme om, når og hvordan du vil motta varslinger

Takseringstjeneste - en selvbetjent løsning der produsent/rådgiver kan utføre takst samt legge på eget skjønn

 Oppsummerting_konsepttest_2016

 

Av figuren fremgår det at alle foreslåtte moduler oppleves som attraktive.  Spesielt høy score fikk:

  1. Kukontrollappen
  2. Fôrprognose
  3. Varslingssenter
  4.  Fjøsloggen
  5. Fruktbarhetsmodul
  6. Fleksible referansegrupper

 

Dette er den andre konsepttesten utført i forbindelse med utviklingen av TINE Bedriftsstyring. Den første ble avholt på vårparten i fjor. De har begge har vært svært nyttige for å måle attraktiviteten i de forskjellige delprosjektene. I tillegg til å kjøre konsettester, bruker vi også blant annet nettundersøkelser for å få innspill direkte fra brukerne av våre systemer og løsninger. 

 «Gjennom konsepttester, nettundersøkelser og intervjuer får vi verdifull tilbakemelding fra våre brukere, som gjør at vi kan få bekreftet eller avkreftet av de tjenestene vi vurderer å utvikle er de rette. Dette gjør oss bedre i stand til å ta de rette prioriteringene, og innrette den enkelte løsningen på best måte etter brukernes behov», sier Harald Volden, Fagsjef i TINE Rådgivning. 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås