Meny

Sammenlign dine Mjølkonomitall

I dine Mjølkonomi-rapporter er det enkelt å se informasjon om gruppen du blir sammenlignet med.
I dine Mjølkonomi-rapporter er det enkelt å se informasjon om gruppen du blir sammenlignet med.

Vi har nå lansert første versjon av referansegrupper. I dine Mjølkonomi-rapporter vil du nå kunne velge å sammenligne deg med bruk som har et tilsvarende driftsopplegg som deg.

I denne første versjonen blir du sammenlignet med en forhåndsinnstillt sammenligningsgruppe – en standard referansegruppe.

Følgende utvalgskriterier inngår i denne løsningen:

  • Sone distriktstilskudd mjølk:
    Ved siden av selve tillegget som betyr noe for det økonomiske resultatet, ser vi også at «sone» er en god indikasjon på driftsforholdene noe som gjør at vi vektlegger dette kriteriet.
  • Meierileveranse: Vi deler inn i fire grupper innenfor hver mjølkesone
  • Driftsform: Konvensjonell eller økologisk
  • Bruksform: Enkeltbruk eller samdrift
  •  

I dine Mjølkonomi-rapporter får du informasjon om hvilken gruppe du blir sammenlignet med ved å ta musepekeren over "Referansegruppe" oppe i høyre hjørne.

 Referansegrupper_mjølkonomirapport

Her i Årsrapport Storfe der vi viser sum av inntekts- og kostnadsposter vil sammenligningstallene alltid være sterkt påvirket av volum. Selv om vi har delt inn i fire everansegrupper ser vi i dette tilfellet  at gjennomsnittet blir beregnet av alle bruk mellom 133 tonn og 200 tonn.

Derfor er sammenligningstallene mest interessante når vi ser på Nøkkeltall pr enhet. Her vil du finne dine referansetall i to visninger:

1) I nøkkeltallspanelet:

 

Referansegrupper_nøkkeltallspanel


Her reflekterer nå alle «barer» din sammenligningsgruppe. 

I eksempelet Mjølk minus fôr for dette bruket:
Gjennomsnittet 3,00 kr/liter er gjennomsnittet av alle bruk i sammenligningsgruppen. Verdiene 2,56 og 3,45 kr/liter sier at 95% av alle brukene i sammenligningsgruppen er innenfor disse verdiene. For dette aktuelle bruket ser vi at Mjølk minus fôr ligger utenfor baren. Det vil si at eget resultat er blant de 2,5% av brukene med høyest verdi.

2) I underliggende grafisk trendvisning:

 Referansegrupper_grafisk_trendvisning

 Velger du «Vis referansegruppe» i denne visningen får du fram en trendvisning av hvordan utviklingen over år har vært for valgt nøkkeltall.

 

Lag din egen referansegruppe

I neste versjon vil det bli mulighet for den enkelte å sette sammen «Min referansegruppe», der man selv velger hvilke kriterier man vil ha med i referansegruppen. Ved siden av de fire kriteriene som inngår i Standard referansegruppe vil du kunne sortere på tre nye kriterier:

  • Sone sesongtillegg/trekk mjølk
  • Mjølkesystem
  • Fôringssystem

Selv om vi lanserer denne løsningen i Mjølkonomi nå i første omgang er dette utviklet som en selvstendig løsning slik at vi etter hvert kan benytte denne i andre visninger i den kommende TINE Bedriftsstyring Pluss.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås