Meny

Medlemsbesøket - et viktig møte mellom TINE og deg som produsent

Som en del av det fellesfinansierte tilbudet skal alle TINE-leverandører ha et årlig Medlemsbesøk. Besøket utføres av Nøkkelrådgiver (NR), og skal fylle flere funksjoner som er viktig både for TINE og den enkelte produsent.

I noen sammenhenger har det kommet kritiske bemerkninger til Medlemsbesøket. Vi vil her peke på målene med besøkene og de mulighetene de byr på for deg som produsent. 

God melkekvalitet, god dyrevelferd og godt omdømme

For TINE og dermed den enkelte melkeprodusent er det avgjørende å ha gode produkter som forbrukerne vil ha. Gode meieriprodukter starter med god melk, og det er viktig for fellesskapet at alle produsentene produserer melk av god kvalitet. Hvordan opprettholde melk av god kvalitet, er derfor en viktig del av dialogen i medlemsbesøket. 

Like viktig er det å opprettholde god dyrevelferd. Det er først og fremst viktig for dyrene, men også for deg som produsent og for TINE. Den praktiske delen av medlemsbesøket innebærer derfor også en fjøsrunde, og her har du som produsent god mulighet til å ta opp saker med rådgiveren. Det kan ofte være nyttig å ha en utenfra å diskutere med, for eksempel holdet på kvigene eller om kalvene har tilstrekkelig tilvekst. Bruk denne muligheten til å diskutere med nøkkelrådgiveren din!

Tilhørighet til TINE

Hvilken betydning har samvirke i dag og i tiden fremover? Eksportstøtten har falt, og hva skjer med importvernet? Vi ser at matvarekjedene har stor makt i markedet og kanskje har et ønske om å kontrollere hele verdikjeden. Alt dette tyder på at samvirke blir viktigere enn noen gang.

For å få mest mulig innflytelse er det viktig med stor oppslutning, og da må hver enkelt produsent føle tilhørighet til TINE. For å få til det, må vi lykkes med «hverdagssamvirke» og dialog gjennom møter i produsentlaget, bistand fra Gårdstankservice, besøk av TINE-rådgiveren og TINE-resultater som gir god melkepris. Et viktig mål med medlemsbesøket er nettopp at det skal styrke din tilhørighet til TINE.

Dine mål og ønsker

Et annet mål for oss er å bidra til å utvikle det enkelte bruket etter produsentens mål og ønsker. Medlemsbesøket har derfor en viktig oppgave i å kartlegge dine ønsker og mål, og finne nødvendige tiltak slik at du lykkes med dem.

For at du skal få god nytte av denne delen av besøket, anbefaler vi deg å forberede deg på hva du ønsker å diskutere. Er det for eksempel noen spesielle deler av drifta du vil ha innspill på, eller har du noen mål du er usikker på hvordan du skal nå?
Sammen kan vi da summere opp dine ønsker og mål, og legge dem inn i din Mål- og tiltaksplan i TINE Bedriftsstyring, sammen med tiltak som må iverksettes for å nå målene. God og målretta rådgiving og oppfølging betinger også en oppdatert Husdyrkontroll. Det er derfor naturlig at også det er tema.

Vi oppfordrer med dette alle til å bruke medlemsbesøket til et konstruktivt og godt møte. Nøkkelrådgiveren utfører også oppfølgingsbesøk, noe flere og flere ser nytten i og dermed benytter seg av.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås