Meny

Økobønder i Østfold jakter på sløsing

Økobønder i Østfold. Her hos Tveter samdrift ved Runar Sørli
Økobønder i Østfold. Her hos Tveter samdrift ved Runar Sørli

Sentralt i tankesettet til Lean er å redusere alle former for sløsing, ofte med bruk av sunn fornuft. Hva menes med «sløsing»? Før man forbedrer rutiner og arbeidsprosesser må man se sløsingen. Les hvordan økobønder i Østfold har gått sammen for å finne sløsing og diskutere forbedringer hos hverandre.

En del av Økobøndene i Østfold har vært med i Lean prosjektet, og de har hatt gårdsvandringer for å sette søkelys på sløsing.

Får kolleger til å se på drifta

Bøndene Torgeir Ulsrud og Anders Gjerlaug, var med og jaktet på sløsing hos Syverstad Samdrift og Tveter Samdrift tidligere i høst. Ole Rød var interessert i å få andres øyne til å se på sitt arbeidsopplegg. - Finnes det lettere måte å få gjødsla fra mellomlager til gjødselkummen, spør Rød? Her må jeg pumpe hver 10.dag, og jeg binder opp både traktor og mann i vel en time. Ja, hvor mye kan du da investere for å frigjøre den tida, var et av spørsmåla som kom.

Reduserte ventetid

Like ved siden av viser Ole at han hadde lagt ned 4 toms vannledning nettopp for å redusere ventetid i forbindelse med gjødselkjøring. Han hadde laga vannbasseng og kunne fylle i kummen på et blunk. Ulike kraner gjorde det også mulig å sende vann gjennom gjødselslangene for en effektiv rengjøring.  - Her arbeider jeg lett og rasjonelt, sier Ole. Det er også renslig.

Diskuterte arbeidspraksis

Gruppa flyttet seg for å se på fôringsrutiner, og Ole ville gjerne ha kommentarer på om ting kunne forenkles. Kan kalvekraftfôret stå nærmere kalveavdelinga? Kan en ha ei trillebår framfor å bære i småtønner? Kan håndteringa av kornet forenkles, slik at en unngår tunge løft? Hva med håndtering av strø? Diskusjonen gikk godt.

Utfordring med dyr i flere bygg

Etter en god matbit ved kjøkkenbordet reiste gruppa til Tveter Samdrift, der Runar Sørli viste sitt arbeidsopplegg. Han har kalvene plassert ute i hytter. Ungkviger står i et fjøs og eldre kviger i et annet bygg. Dette er arbeidskrevende sier han, men jeg leier her, så det er begrenset hva jeg kan investere. Kalvene burde stått rett på utsida av fjøsen, men der er ikke plass. Hvor mange ganger må du gå mellom avdelingene? Har du godt tilpasset transportutstyr? Hvor må du hente diverse utstyr? Hvordan får du strø inn i fjøsen? Også her var spørsmåla mange, og flere innspill ble diskutert.

Få frem fakta

Det kan være lurt å ta noen enkle tidsstudier for å se hvor lang tid som går med til ulike oppgaver. Det å bygge på fakta er et godt leanprinsipp. 1 minutt spart i hver fôring, blir til 12 timer i løpet av et år. Ved systematisk kartlegging av tidsbruk ved ulike måter å utføre arbeidet på, får en lett fram om det er effekt av små endringer.

Her kan du se hvordan vi deler sløsinga i ulike grupper for lettere å finne den

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås