Meny

Bygde om til løsdrift på fjellhylle

På ei fjellhylle i Valdres tok Kirsten og Per Arne Magnussen steget i fjor, og bygget om fra båsfjøs til løsdrift med robot. De har tro på norsk landbruk og ønsket å investere i fremtiden for seg og sine to sønner.

Det er bratt i Valdres som så mange andre steder i Norge. Det bød på noen utfordringer både med selve påbyggingen av et stort løsdriftsfjøs, men også med plassen på fjellhylla hvor Kirstens familie har drevet melkeproduksjon i generasjoner. De ønsket også å fortsette med støling på sommerstid, selv med et mye større bruk.

Bare ubetydelige problemer den første tida

Det nye fjøset var klar til innflytting 25. september i fjor. Erfaringene etter et halvt års drift er gode.
–Alt har fungert veldig bra. Roboten har kun stoppet et par ganger, og vi har kun hatt ett tilfelle av jurbetennelse, forteller en fornøyd Per Arne Magnussen.

Har trua på norsk matproduksjon

Per Arne forteller at det var flere grunner til at de tok beslutninga om å bygge ut fjøset. De hadde behov for å skape større inntekt, også med tanke på yngre krefter som kan komme tik å ta over drifta om 10 til 15 år. Det er snakk om å investere og tilrettelegger for framtida Og ikke å forglemme, Kristin og Per Arne har trua på norsk matproduksjon.

Dyra tilpasser seg fort

Da beslutningen om utbygging var tatt, innebar det innkjøp av større melkekvote og relativt store investeringer for videre drift med melkerobot. Før utbygginga lå kvoten på ca 100 tonn med 16 til 18 kyr. I år regner de med å levere 225 tonn, og kanskje 300 tonn neste år.

–Det var spennende da vi skulle flytte inn dyra, deriblant 18 kviger. Det gikk over all forventning, dyra tilpassa seg løsdrifta og roboten veldig fort.

Har fått god hjelp av TINEs rådgivere

-Vi syntes det var veldig greit å ha noen å rådføre oss med gjennom hele prosessen. Vi bruker TINE Rådgiving til vanlig, både på avl, drift og dyrehold, så det var helt naturlig for oss å be om råd fra TINE før vi startet, sier Per Arne med et smil.

Han trekker spesielt fram samarbeidet med veterinær Knut Ove Hennum, knyttet til dyrehelse og dyrevelferd. Men også TINEs fôringsrådgivere har vært til god nytte.
–Joda, vi har fått den rådgivingshjelpa vi trengte, konkluderer Per Arne.

I videoen følger vi  byggeperioden til Kirsten og Per Arne Magnussen.

 

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås