Meny

Symptomer på at du har fått BRSV og BCoV inn i besetningen

Smittsom hoste forårsakes av viruset Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV), mens smittsom diaré, også kalt vinterdysenteri, forårsakes av viruset Bovint Coronavirus (BCoV). Begge virusinfeksjonene kan medføre redusert melkeproduksjon og melkekvalitet, nedsatt reproduksjon, redusert tilvekst hos kalv og ungdyr og økt kalvedødelighet.

Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV) er et virus som gir luftveisinfeksjon hos storfe. BRSV er et av de mest smittsomme luftveisvirus hos storfe. Sykdommen smitter ikke til andre dyrearter eller til mennesker.

Symptomer på sykdommen opptrer fra 2 til 11 dager etter at dyret er smittet. Vanlige symptomer er feber, nedsatt matlyst og redusert melkeproduksjon. I tillegg er hoste og snørr (kan være blodtilblandet) vanlig. Syke dyr er utsatt for å få bakterielle infeksjoner i forbindelse med sykdommen, som blant annet kan gi alvorlig lungebetennelse.

Det er som oftest ungdyr som får sykdommen, men i besetninger som ikke tidligere har hatt kontakt med viruset kan også voksne dyr bli syke.

Sykdommen spres fortrinnsvis mellom besetninger ved direkte kontakt med andre dyr. Viruset kan også i sjeldne tilfeller overføres fra dyr til dyr og fra besetning til besetning via personer og gjenstander. Smitten sprer seg raskt innen en besetning. Infiserte dyr kan bære viruset i lang tid også etter at alle sykdomstegn er borte. Smitte kan derfor overføres fra friske smittebærere.

Bovint Coronavirus (BCoV) er et virus som gir diaré hos storfe . BCoV er smittsomt  og spres lett mellom dyr i besetningen og mellom besetninger.

Symptomer på sykdommen opptrer fra 1 til 5 dager etter at dyret er smittet. Vanlige symptomer er feber, nedsatt matlyst ,redusert melkeproduksjon og vanndig diarè. Diarèen kan noen ganger være blodtilblandet. Hoste og utflod fra nese kan forekomme. Utfloden kan i enkelte tilfelle være blodtilblandet. Dyrene kan fort bli slappe som en følge av dehydrering.

Smittestoffet finnes i avføring og neseutflod fra syke dyr og antagelig får dyrene smitten i seg gjennom munnen. Inkubasjonstiden er kort, slik at smitten sprer seg raskt innen en besetning – og alle dyr i fjøset kan bli syke i løpet av kort tid. Smitten sprer seg gjerne til nye geografiske områder i forbindelse med livdyrhandel, mens smitte internt i et geografisk område skjer også ved persontrafikk og bruk av felles utstyr, som dyretransporthengere, klauvbokser, e.l. Vi oppfordrer derfor produsenter til å avvente med livdyrhandel i et område.

Har dere spørsmål, send mail til Prosjektleder Harald Holm (brsvogbcov@tine.no)

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås