Meny

Send inn prøve når du har fått tilsendt prøveutstyr!

Materiell for uttak av enten melkeprøve eller blodprøve for analyse av BRSV og BCoV, sendes ut til alle besetninger med mordyr mellom 1. september og 15. oktober.

Ammekubesetninger får blodprøveutstyr. NB! De som har tatt prøve nylig kan vente til det nærmer seg et år siden sist. Vi oppfordrer alle til å sende inn prøve fra sin besetning!! Analysene er gratis.

For å få jamn innsending av prøver til laboratoriet ønsker vi at prøvene sendes inn så snart som mulig etter at du har mottatt utstyret! Det bidrar til at arbeidsbelastningen med analysene blir bedre fordelt. Det er viktig for å kunne gi raske svar. Normalt vil svar foreligge i løpet av 14 dager. I perioder med svært mye innsendte prøver kan det ta noe lengre tid. Alle melkeleverandører til Tine og Q-meieriene i Gausdal, kan sende inn både melke- og blodprøver med tankbil.

Laboratoriet ønsker ikke at det sendes inn prøver i tidsrommet 10. desember til 1. januar.

Spørsmål kan rettes til Harald Holm, T 95232535, e-post: harald.holm@animalia.no

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås