Meny

Ofte stilte spørsmål rundt prøvetaking og prøvesvar i Kontrollprogrammet

Analysen som gjøres av melk- og blodprøvene er basert på påvising av antistoff, altså kroppens respons på en gjennomgått infeksjon. Påvist antistoff betyr at en eller flere av dyrene i besetningen har gjennomgått infeksjonen en eller annen gang. Det behøver ikke bety at det er noen aktiv infeksjon i besetningen nå. Besetninger som havner i rød kategori oppfordres derfor til å gå videre med oppfølgende undersøkelser

For å bli "grønn" kan du gjøre følgende: 

Melkeprodusenter som vet at det er mer enn 4 år siden det var smittsom hoste eller diarè i fjøset, kan selv ta ut prøver fra 1.laktasjonskyr.  Ta melk fra alle 1. laktasjonskyr som er født og oppvokst i besetningen . Ikke ta med melkeprøve fra innkjøpte dyr da de kan ha med seg antistoffer fra selgerbesetning. Last ned en rekvisisjon her. Send prøvene inn til Mastittlaboratoriet i Molde. Prøvene kan fryses og det er ikke nødvendig med bronopoltablett. Pris for en samleprøve er 350 NOK

Produsenter som vet at det er under 4 år siden det var sykdom på gården, tar ut blodprøver av kalver/ungdyr eldre enn 180 dager. Ta kun ut prøver av dyr som er født og oppvokst i besetningen . Ikke ta ut blodprøver av innkjøpte dyr da de kan ha med seg antistoffer fra selgerbesetningen. Rekvisisjonen kan lastes ned her. Ta kontakt med din veterinær for prøvetaking. Blodprøveglass har veterinærene med seg til uttak. Send prøvene inn til Mastittlaboratoriet i Molde. Pris for prøve er 400 NOK. Forventet analysetid er vanligvis 5-7 virkedager. Analyserapport sendes i posten så snart analysen er klar. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås