Meny

Ny brosjyre som omhandler gode og praktiske utlastningsløsninger

Helsestorfe trer i kraft 1. januar 2017. Helsestorfe vil sette krav til smittesluser og utlastningsløsninger i besetningene. I den forbindelse har Animalia laget en brosjyre som omhandler gode og praktiske utlastningsløsninger

Det er et økende behov for tilrettelegging for flytting av storfe inn og ut
av husdyrrom. Helsestorfe vil sette krav til smittesluser og inn- og utlastingsløsninger i hver enkelt besetning. Dette er krav som vil være utfordrende for mange å innfri og som mange stiller seg undrende til, ikke minst fordi det oppleves som en trygg og god ordning at dyretransportøren henter dyra i fjøset. Men fra et smitteperspektiv er dette en av de store risikofaktorene for å få smitte inn i fjøset. Det er helt nødvendig å endre denne praksisen om storfehelsa skal forbedres ytterligere. Det er derfor viktig å finne enkle praktiske ordninger i det enkelte fjøs.

Animalia har laget en ny brosjyre som omhandler praktiske løsninger rundt inn- og utlasting. Brosjyren ligger vedlagt denne artikkelen, se nedenfor

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås