Meny

Hvordan kan DU hindre å få inn RS virus og Coronavirus?

Som "smittevernsjef" i egen besetning er det viktig for produsenter å kjenne til de vanligste smitteveiene. I svine- og fjørfeproduksjonen er smittevernet meget strengt. Som nabo eller dyrlege er det utenkelig å gå inn i et fjørfehus, uten tillatelse fra eier. Er det utenkelig å få naboen på besøk i fjøset når du melker? .

Forskermiljøet ved Norges Veterinærhøyskole har gjort mange forsøk med Bovint RS virus (BRSV) og Bovint Corona virus (BCoV) det siste tiåret. Derfor vet vi en god del om smittemåter, hvor lenge dyr er smittet og hvordan vi kan hindre spredning av smitte. Hvor ofte dyr smittes på beite vet vi lite om. Det gjør vi forsøk for å finne ut i sommer.

Smitteveier

Vi vet at smitten som regel dør ut i en besetning i løpet av noen måneder. Som bonde skal du derfor ha fokus på hvordan du hindrer at det kommer ny smitte inn i besetningen. De vanligste smitteveiene er:

  • Livdyr.
  • Dyrebil og dyrebilsjåfør. Sjåfør og bil er i kontakt med mange fjøs i løpet av en dag. Sjansen for at noen av dyra bærer med seg smitte er stor.Disse to smittemåtene er vanligst når smitte sprer seg over store avstander.
  • "Fjøsvandrere" er vanligste smittekilden over korte avstander. Dette er inseminører, dyrleger, tankbilsjåfører, servicefolk og naboen.

Hva kan du som smittevernsjef gjøre for å hindre at smitte kommer inn i besetningen?

  • Smittevernsjefen er deg. Du skal være sjef. Si i fra hvordan smittevernrutinene er i din besetning er. Både elektrikere, dyrleger og naboer må få vite dette.
  • Helst ikke kjøp livdyr.
  • Hvis du er nødt til å kjøpe livdyr må du undersøke selgers helsestatus. Snakk med slakteri/livdyravdeling eller rådgiver som har tilgang på helsedata. Her kan du som smittevernsjef og kjøper bli langt flinkere enn de fleste er i dag. Det er svært aktuelt med faste leverandører og mottakere av livdyr. Dette gjør arbeidet lettere.
  • Dyretransportør kommer ikke inn i ditt fjøs. Det enkleste er å levere dyra utenfor fjøset. Ei lasterampe med fleksible grinder eller ei dyrevogn er aktuelle løsninger. For å drive okser og andre dyr ut av fjøset, er gode drivganger en stor fordel. Der fjøset ikke er bygget med dette kan lettgrinder være en god løsning.
  • Smitteslusa skal være et klart skille mellom rein sone (dyra dine) og urein sone (verden rundt). Den skal være tydelig markert (se bilder) og ha passe fottøy og overtrekkstøy til de som er mest på besøk i fjøset (inseminør, dyrlege og eventuelt gårdens folk). Støvlene skal være reine og varme (oppvarmet rom eller varmerist).
  • God hygiene i melkerom for å hindre "kryssmitte". Unngå arealer med mulighet for "kryssmitte". Kryssmitte betyr at smitte kan overføres i areal (ute og inne) der det er trafikk av både gårdens eget folk/utstyr og smittefarlige besøkende (inseminør, tankbilsjåfør, dyrlege osv.)

Det er lettere enn mange tror! Lykke til!

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås