Meny

Få en virusfri besetning – slik tar du prøvene

Ett år siden oppstarten av kontrollprogrammet viser at stadig flere besetninger blir friske for virusene BRSV og BCoV og får grønn status. Å ha en virusfri besetning reduserer risikoen for økonomiske tap og gir sikker livdyrformidling. Få oversikt over din status ved å ta de nødvendige prøvene i dag.

Kostnadene ved akutte utbrudd kan fort komme over hundre tusen kroner for en gjennomsnittlig mjølkeprodusent. Analysene er gratis og etterspørselen etter dyr fra grønne besetninger øker. Grønn status varer ett år før nye prøver må tas.

Hva er BRSV og BCoV?

BRSV gir smittsom hoste og BCoV gir «vinterdysenteri», diare og hoste. Begge virusinfeksjonene kan medføre redusert melkeproduksjon og melkekvalitet, dårlig reproduksjon, redusert tilvekst hos kalv- og ungdyr og økt kalvedødelighet. Viruset blir borte av seg selv, og din viktigste oppgave blir å hindre ny smitte. Les mer om hvordan du hindrer smitte.

Hvordan ta prøver?

Du kan ta prøver av melk fra kviger eller blod fra kalver.

Kalver:

Blodprøve tas av fire kalver og alle må være over 6 måneder gamle. Dyra må være født i besetningen og ikke være vaksinert mot luftvegsinfeksjoner (BRSV-vaksine).

Kviger:

Melkeprøve fra fire 1. gangs kalvere født i egen besetning. Noen melkestråler fra hvert dyr blandes og fylles over i et enkeltspeneprøveglass.

Ammeku:

            Alle ammekuprodusenter har fått tilsendt prøvemateriell i begynnelsen av september.

Felles rutine for prøver:

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med din veterinær eller leder for kontrollprogrammet, T 95232535 eller e-post harald.holm@tine.no

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås