Meny

Buskapsattest Helsestorfe med veileder ligger her!

Buskapsattesten Helsestorfe og veileder til utfylling av attesten er nå gjennomgått en revisjon. Punkter som attestutsteder (veterinær) kan dokumentere er merket gult. Attesten og veileder finner du under artikkelen.

Helsestorfe

Helsestorfe innføres for at produsenter som kjøper livdyr enkelt skal kunne vurdere hvilke dyr som det er smittemessig trygt å kjøpe. Besetninger som leverer «Helsestorfe» oppfyller bl.a. strenge krav til smittebeskyttelse i besetningen og de har fått status «grønn» i kontrollprogrammet. Besetninger som skal selge Helsestorfe må fylle følgende vilkår:

  • Fungerende smittesluse for besøkende bestående av: (1) definert ren og uren sone, (2) egne klær og skotøy for besøkende i besetningen og (3) mulighet for å sette igjen utstyr i smitteslusa. Personer som steller besetningen må enten bruke smitteslusa eller annen inngang
  • Fungerende utlastingsordning ved levering av dyr (livdyr og slaktedyr). Utlastingsordningen skal sikre; (1) at transportøren ikke kommer inn i husdyrrom, (2) at besetningens eget personell ikke går inn på dyrebilen eller tilbake fra dyrebil til husdyrrommet uten bytte av klær og skotøy, (3) at dyr ikke kan returnere til husdyrrommet
  • Egen besetningsattest for «Helsestorfe» skal være utfylt av veterinær og produsent. Attesten skal ikke være eldre enn 12 måneder
  • Dokumentert grønn status i kontrollprogrammet for BCoV og BRSV. Prøven skal være yngre enn ett år. Dersom det, etter uttaksdato, bryter ut smittsom hoste eller diaré i besetningen eller det har vært livdyrkontakt med dyr fra besetning med rød smittestatus, overstyrer dette prøveresultatet. Helsestorfe kravet er da ikke oppfylt. Kalver og fôringsdyr får en tillegg på livdyrpris, kr. 400,- for fôringskalv og kr. 1000,- for avlsdyr. 

Ved bestilling av blokker med Buskapsattest Helsestorfe kan dette gjøres ved å sende en e-post til: animalia@animalia.no, skriv bestilling av helsestorfeattester i emnefeltet.

Attesten sendes:

elektronisk: brsvogbcov@tine.no eller

pr post: Kontrollprogrammet BRSV og BCoV, Postboks 58, 1431 Ås

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås