Meny

BRSV og BCoV - hvilke prøver bør du ta?

Alle storfebesetninger må ta en årlig prøve for å opprettholde en grønn status. På dag 366 etter forrige prøve vil en Grønn besetning automatisk endre status til rød. Hvis en besetning har storfehelsestatus må også besetningsattest Helsestorfe fornyes før det har gått ett år. I løpet av våren vil det komme en varslingsrutine på SMS der produsenten blir varslet når det har gått 330 dager siden siste prøve.

 

  • Røde som vil bli grønne: 4 kalver en gang per år eller kvigemelk (2-4 dyr)
  • Grønne etter tankprøve: Ny tankmelkprøve er tatt november -16. Deretter kvigeprøver
  • Grønne etter kvigeprøver: Kvigeprøver hvert år.
  • Grønne etter kalveprøver: Kalveprøver neste år, deretter kvigemelkprøver. Eneste alternativ for kjøttfeprodusenter.
  • Kjøttfeprodusentene får tilsendt blodprøveutstyr inkl. rekvisisjon i 2017.
  • Melkeprodusenter må styre prøvetakinga sjøl.
  • Prosjektet dekker analyse av en årlig prøve. Benytt muligheten!

Følgeskriv for blod og melkeprøver:

https://medlem.tine.no/tjenester/mastittlaboratoriet/Analyser/bakterieidentifikasjon-ved-h%C3%B8yt-bakterietall-i-tankmelk/brsv-bovint-respiratorisk-syncytial-virus/_attachment/413628?_ts=15d409bd892

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås