Meny

Alle prøveanalyser for BRSV og BCoV er gratis i 2017 og 2018

Kontrollprogrammet for Bekjempelse av BRSV og BCoV prioriterer å få oversikt over smittestatus i flest mulig norske storfebesetninger. Det er derfor bestem at alle besetninger kan analysere prøvene sine gratis uansett antall.

Hittil har det kommet inn ca. 2100 prøver i 2017. Målsettinga for Kontrollprogrammet er å få inn prøver fra mer enn 50% av storfebesetningene. Det vil si mer enn 6000 besetninger. Det vil hjelpe både den enkelte produsent til  å ta de rette avgjørelser og næringa til å forebygge smittespredning. Viser prøvene at du er fri for virus vil det være lettere å sette i verk smitteverntiltak for å unngå å få inn ny smitte. Ca. 60 % av alle norske storfebesetninger vet vi er fri for virus ut fra de ungdyrprøvene som er sendt inn så langt i 2017. Tallet er på tur oppover. For livdyr omsettere, slakterier, inseminører, veterinærer og andre tjenesteytere vil kjent smittestatus bidra til forebygging av smittespredning.

Det er derfor vedtatt at alle analyser ved Tines Mastittlaboratorium dekkes av prosjektet. For melkeproduksjonsbesetninger vil det derfor være fornuftig å ta ut melkeprøver av førstegangs-kalvere først og følge opp med blodprøver av kalv over 6 måneder hvis prøven fra kvigene er rød.

Ta prøver, det er viktig både for deg og naboen!

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås