Meny

60% av storfebesetningene er GRØNNE, fri for RS og Corona virus

Prøver av kalver både fra ammeku- og melkebesetninger viser så langt at 60% av besetningene ikke har BRSV og BCoV. Mange besetninger vet ikke at de er fri fordi det ikke er undersøkt. Når vi får undersøkt flere besetninger vil dette gi næringa langt bedre tilgang på Helsestorfe fra GRØNNE besetninger. Analysen er gratis. Send inn prøver!

Analysen er gratis.Prøvene som er kommet inn hittil i Kontrollprogrammet viser at nær 60 % av norske besetninger er fri for disse to virusene. Ei prøve som er fri for antistoffer/immunstoffer er grønn. Når en gruppe dyr er grønne dokumenterer det at det ikke er smitte i besetningen.

 Resultat 15. mai - potensial

 
Øverst vises alle prøver som er tatt siden mars 2016. Nederst vises resultatet fra alle kalveprøver som har kommet inn. Av alle prøver er det kun 20 % som ikke har antistoff mot ett eller begge virus. Men ser vi på kalveprøvene er det 60% som er fri for antistoff mot begge virus, er GRØNNE. Årsaken er at kalvene kun har levd i 6 -10 måneder og vi får derfor en kortere historie enn om vi tar prøver av førstegangs-kalvere. Det er mange som ikke har sendt inn prøver  og derfor ikke vet at de er fri for virus. Send inn! den eneste kostnaden er utgifter til uttak av blodprøver. Det skal være prøver av 4 førstegangs-kalvere eller 4 kalver over 6 mnd.
Husk at det er du som kan holde smitte unna besetningen. Sørg for god smittebeskyttelse ved inngang og ved besøk av dyretransport. Vi har spurt en del GRØNNE besetninger i storfetette områder hvorfor de er grønne. Svaret er alltid at de ikke har hatt dyrebilsjåfør inne i besetningen på flere år. Alle har også smittesluse for besøkende ved inngang. Det er du som er smittevernsjef!

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås