Meny

Workshop – beite for bønder og ku i utvikling

Verten Herman Hørsand i ivrig diskusjon med kollegaer. Foto: Stein Jørgensen
Verten Herman Hørsand i ivrig diskusjon med kollegaer. Foto: Stein Jørgensen
Friske kyr med «velferdsroser» i hårlaget. Foto: Stein Jørgensen
Friske kyr med «velferdsroser» i hårlaget. Foto: Stein Jørgensen

I regi av prosjektet 10% større avling og fôreffektivitet har Tine Rådgiving i Midt Hedmark og NRL Innlandet laget et opplegg etter inspirasjon fra Eliteavgressingskolen i Danmark. Målet er å samle motiverte mjølkeprodusenter som ønsker å perfeksjonere beiteopplegget på egen gard, og ikke minst dele erfaringer med kollegaer. Forventingene er å øke opptaket på beite og forbedre økonomien i beiting. 14 gårder har deltatt i prakisfellesskapet

26. juni møttes endel av bøndene hos Herman Hørsand til 3. samling. En vanskelig forsommer førte til at noen måtte prioritere andre arbeidsoppgaver denne kvelden

Verten, Herman Hørsand som sommeren 2016 bygde om fjøset sitt fra mjølkegrav til robot og samtidig endret driftsopplegget fra helt konsentrert høstkalving til ei mer spredt kalving hadde flere problemstillinger som han ønsker å drøfte denne kvelden. Overgangen til robot og produksjonsbeite er stor.

-Jeg er opptatt å få innspill fra dere, nå beiter kyrne på rug/raigras. Det er sådd ca 10 kg rug og 2,5 kg raigras. Det ble sådd 10 mai og vi er i gang med 2.avbeiting nå, men jeg sliter med at arealet er for lite, sier Herman.

Herman driver økologisk, og ugrassituasjonen granskes. Plantedekket er tett og robust. Det påfallende er at arealet med gammel eng er mer opptråkket ved ut/inngangen til skiftet enn på skiftene med rug/raigras. Det diskuteres i gruppa hvor tidlig det er mulig å slippe på kyrne på rug/raigrasbeite. I et økologiskmjølkeproduksjon skal kyrne beite i hele vekstsesongen og tilgang på et engareal er vel trolig nødvendig i starten av sesongen.

En annen problemstilling som ble diskutert er om kvitkløver kan være en art som bør være med i blandinga. I Norge er ikke kløvertretthet kjent som noen stor utfordring. Derfor har vi ikke det samme behovet for kløverfrie år. Kvitkløver kan være positivt for næringsforsyninga utover i vekstsesongen.

Kollegalæring er morosamt

I vår møttes gruppa til to samlinger der det ble lagt vekt på faglig påfyll av siste nytt innen beiting og praktiske tips fra kollegaer. Produksjonsbeite med god dyreflyt i kombinasjon med robot er et tema som er dagsaktuellt for mange. Gruppa har både konvensjonelle og økologiske produsenter og felles for alle er at de ønsker å øke kompetansen og å teste ut nye måter å drifte beiteopplegget på egen gård. Det er den viktigste motivasjonen og kollegalæring er lærerikt, morosamt og trivelig.

Beitekampen- hårete mål

Nå er gruppa klar for sin egen interne kamp. I uke 32 skal mjølk levert til Tine+ mjølk til kalver+ mjølk til eget bruk og evnt mjølk som holdes tilbake pga sjukdom summeres og korrigeres for tørrstoffinnhold. Kraftfôr og fôr som tilleggsfôres til kyrne i samme uka skal verdsettes med vekt, tørrstoff og energiinnhold. Restfôrbehovet til produksjon og vedlikehold dekkes av beite. Målet er at mange skal komme opp i et opptak på beite som det står respekt av. Forventinger er at besetningene kan komme opp i 70-80 MJ opptak på beite i tillegg til det som fôres inn på fôrbrett og kraftfôret. Et raskt overslag ute i besetningen hos Herman Hørsand avdekket et opptak på beite på 60 MJ på beite i tillegg til innefôringa. Hver enkelt kan sette seg sine mål og det er absolutt lov å trene fram mot den avgjørende kampen.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås