Meny

STUDIETUR 14.-16. SEPTEMBER TIL «NORRA SVERIGE»

Økotur med fokus på melkeproduksjon og allsidig fôringsstrategi. Frist for påmelding er 1. juli - se vedlagte program.

I regionen like nord for Umeå finnes tyngden av melkeproduksjon i Nord-Sverige. Ulike politiske virkemidler har bidratt til at to naboland praktiserer ulike fôringsstrategier. På flere bruk i denne regionen praktiseres det et litt mer allsidig fôrregime enn i Norge. Samtidig har de vekstforhold som ikke er så ulike som de vi har i Norge.  

– Skal vi ta to eller tre slåtter? Har vi mulighet til å dyrke helsæd? Hva trengs av utstyr? Hvilke erfaringer har de gjort seg i forhold til en mer allsidig fôrrasjon?

 Umeå har et aktivt forskningsmiljø som har fokus på praktisk dyrking og fôring. Har vi noe å lære av dette?

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås