Meny

Lønnsomt å satse økologisk

Konsernstyrets vedtak om 10 øre i økt merpris vil bety en ekstra inntekt på nærmere 50 000 kroner for Skaun Økomjølk. Her er tre av eierne, Jørgen Soknes, Kjellrun Rygh Grefstad og Aud Jorun Landrø. (Foto: Øystein Syrstad)
Konsernstyrets vedtak om 10 øre i økt merpris vil bety en ekstra inntekt på nærmere 50 000 kroner for Skaun Økomjølk. Her er tre av eierne, Jørgen Soknes, Kjellrun Rygh Grefstad og Aud Jorun Landrø. (Foto: Øystein Syrstad)

Da Skaun Økomjølk ble startet i 2009, viste beregningene i driftsplanlegginga at økonomien ville bli bedre med økologisk drift enn konvensjonell. Nå går drifta stadig bedre.

-Utviklinga hos oss går i positiv retning både økonomisk og driftsmessig. Et eksempel er at vi nå tar ut høyere timelønn enn vi kunne i fjor. Det sier en av de seks eierne, Aud Jorunn Landrø, som også er daglig leder.

Utfyller hverandre

Kjellrun Rygh Grefstad forteller at hun og mannen Leif bestemte seg for å gå over til økologisk drift da de gikk inn i samdrifta.
-Det var mest ut fra miljøbevissthet. Nå ser vi at det går an å driver økologisk på en god måte.
På spørsmål om hva som er suksess-kriteriene nevner hun i stikkordsform nytt fjøs, robotmelking, større melkemengder, effektivisering, og ikke minst at medlemmene utfyller hverandre i interesser og ferdigheter.

- Vi har hver våre ansvarsområder og spesialfelter som vi fordyper oss i, skyter tredjemann inn, Jørgen Soknes.

Ansvar inne og ute


Jørgen forteller at kvinnene er best på det som skjer i fjøset. Deres fokus er avlsplaner, jurhelse, inseminering, kalvehelse, alt som går på tilstanden på kua. Aud Jorunn parerer og skryter av mannfolka for arbeidet de utfører ute på jordene, når noe må repareres, eller når vanskelige dyr skal håndteres.

«Mann og mus» må trå tid


Samdrifta har en turnus der fjøsstellet er fordelt ganske likt på de tre gårdene.
- Utearbeidet derimot fordeles etter kapasiteten på hver enkelt gård. Her må «mann og mus», kårkaller og unger, tråd til, for det kreves betydelig arbeidsinnsats å drifte så store arealer.

Jevnlige driftsmøter


Hvert kvartal gjennomføres driftsmøter med møteinnkalling, sakliste og referat.
-Et høytidelig møte, understreker Aud Jorunn. Alle store avgjørelser tas i fellesskap. Men som daglig leder for en juridisk enhet er det hun som har et overordnet ansvar for blant annet liv og helse.(HMS)

Agronomisk interessant


Hva er grunnen til å anbefale andre å legge om til økologisk drift?
-Å dyrke gras og korn, å få jorda til å fungere, er faglig utfordrende og agronomisk interessant, poengterer Aud Jorunn. Jørgen henger seg på.
- Vi kan ikke drive jorda hardere enn det vi får ta ut av den. Jorda har godt av å bli drevet økologisk. Det er mer arbeid, men vi får ei sunnere og bedre jord.

Fakta om bruket:

Grunnlagt: 2009
Kvote: 540 000 liter
Areal: ca 1200 da, (dyrka mark og beite)
Beregnet årsverk: 3,1
Eiere: Kjellrun Rygh Grefstad/Leif Grefstad
         Aud Jorunn Landrø/Lorents Landrø
         Ingvild Rekstad/Jørgen Soknes

Skaun økomjølk

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås