Meny

Økomelkprosjektet i Nord-Norge

Hanne Strand, prosjektleer
Hanne Strand, prosjektleer

Prosjektet skal sikre råstofftilgangen og øke anvendelsesgraden av økologisk melk. Dette for å bidra til stabil og bærekraftig produksjon av økologisk melk i Nord-Norge slik at både det nåværende og det framtidige markedsbehovet for økologisk melk i landsdelen, dekkes.

Det er fortsatt behov for mer økologisk råstoff til meierianlegget i Harstad, og med dette som bakgrunn startet Økomelkprosjektet i Nord-Norge, opp 1.1.2015. Økomelkprosjektet i Nord-Norge bygger videre på arbeidet som prosjektet Økt produksjon av økologisk melk i Nord-Norge har nedlagt i årene 2011-2014.

 

Økomelkprosjektet har følgende målsettinger

  1. 1.   Økt tilførsel av økologisk råstoff

1.1. Innen utgangen av 2016 skal det leveres 2,0 mill. liter økologisk melk

1.2. Innen utgangen av 2019 skal det leveres 3,5 mill. liter økologisk melk

  1. 2.   Økt salg av økologisk melk

2.1. Innen utgangen av 2016 skal det selges 0,9 mill. liter økologisk melk

2.2. Innen utgangen av 2019 skal det selges 2,1 mill. liter økologisk melk

  1. 3.   Økt anvendelsesgrad

3.1. Innen utgangen av 2016 skal anvendelsesgraden ha økt til 45 %

3.2. Innen utgangen av 2019 skal anvendelsesgraden ha økt til 60 %


Til deg som er litt nysgjerrig på økologisk melkeproduksjon

For at du som gårdbruker skal kunne få et godt grunnlag til å vurdere om din gård kan drives økologisk, tilbyr Økomelkprosjektet deg ØFR-melk (Økologisk førsteråd, melk), kostnadsfritt og uten forpliktelser.

TINE Rådgiver og NLR Rådgiver vil sammen med deg gå igjennom gården din, for å se om forholdene kan ligge til rette for økologisk melkeproduksjon. Gjennomgangen tar vanligvis mellom 2 og 4 timer. Du trenger ikke å være medlem i landbruksrådgivninga for å kunne få ØFR-melk.

Dersom dette virker interessant for deg, er det bare å ta kontakt med en av oss i arbeidsgruppa.


Arbeidsgruppe og kontaktpersoner
Kjerstin Skaar         TINE Rådgiver         tlf. 901 11 059                              kjerstin.skaar@tine.no

Are Johansen          NLR Lofoten            tlf. 908 54 690                              are.johansen@nlr.no

Birgit Tverås           Foregangsfylket       tlf. 952 52 356                              birgit.tverås@tine.no

Hanne Strand          prosjektleder           tlf. 995 29 645                              hanne.strand@tine.no

Følg gjerne Økomelkprosjektet i Nord-Norge på Facebook/Økomelk i nord

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås