Meny

Årets grovfôrsituasjon: Hva kan du gjøre som økobonde?

Økologiske dyr skal i utgangspunktet fôres med utelukkende økologisk fôr, men det finnes hjelp for de som rammes av uforutsette hendelser.

Jf. økologiforskriften § 3, jf. fo. (EF) nr. 889/2008, art. 47a (katastrofeparagrafen) er det mulig å søke om tillatelse til bruk av konvensjonelt fôr når fôrproduksjonen er gått tapt eller det pålegges restriksjoner som følge av ekstraordinære værforhold, utbrudd av smittsomme sykdommer, forurensning med giftige stoffer eller som følge av brann.

Alle som rammes av den ekstreme tørken, og som ikke får tak i tilstrekkelig mengde økologisk fôr, kan søke om tillatelse til å kjøpe inn konvensjonelt fôr, samt reduksjon av grovfôrandel. På Debios hjemmeside finner du søknadsskjema til utfylling.
Søknadene vil bli behandlet fortløpende Mattilsynet, men for å sikre en raskest mulig behandling, er det avgjørende at søknaden inneholder etterspurte opplysninger og dokumentasjon. TINE-rådgiver kan være behjelpelig med dokumentasjon.

Kriseparagrafen muliggjør at det kan gis tillatelse til opptil 100 prosent konvensjonelt fôr, men vær oppmerksom på at det kun er grovfôr det gis tillatelse til å bruke så lenge det er mulig å kjøpe økologisk kraftfôr. Når det gjelder bruk av konvensjonell halm vil dette kunne gis tillatelse til selv om denne er behandlet med NH3 eller andre produkter som normalt ikke er tillatt i økologisk produksjon. Dersom økologisk halm behandles med produkter som normalt ikke kan brukes i økologisk produksjon, blir også denne halmen å regne som konvensjonelt fôr og må søkes om å benyttes på samme måte som annet konvensjonelt grovfôr.

Kraftfôr

Felleskjøpet har nå tilgjengelig et kraftfôr som fungerer som grovfôrerstatter, og er godkjent for økologisk produksjon. Dette skal være tilgjengelig over hele landet. Finn mer informasjon her om Natura Drøv Fiber

Økobøndene får i år også mulighet til å øke andel kraftfôr ved å søke om å redusere andel grovfôr til 50 prosent, mot 60 prosent som definert i økologiregelverket. Eget søknadsskjema https://debio.no/dokumenter/.
Argumentet er at det medfører mindre innførsel av grovfôr, noe som ivaretar norsk dyrehelsestatus. TINE Rådgiving kan være behjelpelig med å optimalisere sammensetningen av fôrrasjonen for å ivareta god dyrehelse.

 

Kilde: Debio.no

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås