Hopp til innholdet

Verdens beste helsevesen for kalver og kyr

Publisert:

Hver eneste kalv og ku på norske TINE-gårder har sin egen, digitale journal. Systemet Ku-kontrollen er utviklet av TINE, og skal gi bedre dyrehelse og tryggere mat.

Et digitalt system sørger for bedre sykdomsforebygging blant norske kalver og kyr.
Datasystemet Ku-kontrollen er utviklet av TINE. Den store databasen kan sammenlignes med en komplett, digital helsejournal. Her finner vi dataene fra samtlige kyr på samtlige TINE-gårder i landet. Det vil si at 98,3 prosent av alle melkekyr her til lands er registrert i dette systemet. 

Kuas livshistorie fra start til mål

- Her finner vi hele livshistorien til hver enkelt ku. Fra fødsel, vekst, hva kua spiser, når hun blir drektig, hvor mange kalver hun får, hvor mye hun produserer - hele sykehistorien. Og til slutt hvorfor hun sendes til slakteriet, forteller Anne Cathrine Whist. Hun er veterinær og jobber i TINE Rådgiving. 

Hvert dyr og hver gård følges i detalj

Ku-kontrollen gjør det mulig å følge hvert enkelt dyr i detalj. Systemet brukes til både produksjonsstyring og produksjonskontroll. Systemet brukes også til å kartlegge dyrehelse og dyrevelferd på hver enkelt gård.
- Vi tar melkeprøver fra hvert enkelt dyr, som registreres i systemet. Melkeprøvene analyseres for ulike stoffer, som fett, protein og laktose, samt for ulike helserelaterte stoffer, sier Whist.

Vil kutte antibiotikabruken på kalver med 75 prosent

Norske storfe er friske og Norge er fri for mange smittsomme sykdommer som resten av Europa sliter med. I Europa er det bare Island som bruker mindre antibiotika på produksjonsdyr enn Norge. I Norge har antibiotikabruken ved den vanlige produksjonssykdommen jurbetennelse (mastitt) de siste tiårene blitt redusert med over 60 prosent. Og i fjor startet landets storfenæringer med TINE i spissen en felles nasjonal dugnad for å redusere utfordringer knyttet til de to vanlige - og potensielt alvorlige storfesykdommene Bovin respiratorisk syndcytilavirus (BRSV) og bovint coronavirus (BCoV). BRSV er den vanligste årsaken til luftveissykdommer blant storfe – og kan medføre dødsfall blant kalver. BCoV forårsaker diaré hos storfe – og kan også forårsake økt kalvedødelighet. Ved å redusere omfanget av disse to virussykdommene vil antibiotikabruk – spesielt på kalver, reduseres drastisk. Målet er å redusere antibiotikabruken på kalver med 75 prosent.