Hopp til innholdet

Forsinka analyseresultater på grunn av IT-utfordringer

IT- utfordringer skaper problemer i overføring av analyseresultater fra Råmelkslaboratoriet til Husdyrkontrollen. Vi jobber med å løse saken. TINE beklager forsinkelsen.

TINE Rådgiving satser tungt på grovfôrprodukson

Publisert:
av Øystein Syrstad Spesialrådgiver innholdsproduksjon
Omriss av en person
av Øystein Syrstad
Spesialrådgiver innholdsproduksjon

Av fôret norske mjølkekyr spiser, er omtrent 80 prosent produsert her til lands. Styret i TINE har gitt marsjordre om at den andelen må betydelig opp, et signal TINE Rådgiving nå omsetter i praksis.

Startskuddet er gått for en storstilt satsing i rådgiverapparatet der målet er at norske mjølkeprodusenter skal bli enda bedre grovfôrdyrkere, målt både i volum og kvalitet, men også hvordan grovfôret utnyttes. Mer grovfôr av høy kvalitet er bra både for lommeboka til bonden og bærekraften i norsk mjølkeproduksjon

(Saken fortsetter nedenfor videoen)

Starte førsteslåtten tidligere

Et viktig element i denne satsinga er samspillet mellom fôr og ku – hvordan utnytte grovfôret som er høstet på best mulig måte. Det kan eksempelvis være å bruke ulike fôrkvaliteter på forskjellig vis til de ulike dyregruppene.

-Men likeså viktig er også hva som skjer ute på jordet. TINE Rådgiving ønsker å bidra til at mjølkeprodusentene blir enda bedre agronomer, understreker Helge Øksendal. Han er rådgiver og leder grovfôrsatstinga.
Høstetidspunkt er et av hans hjertebarn for å forbedre fôrkvaliteten. Ved å høste tidligere kan resultatet bli et fôr med bedre fordøyelighet.

Et samspill med andre organisasjoner

Helge Øksendal poengterer at dette ikke er et soloprosjekt fra TINEs side. Tvert imot. Her skal TINE rådgiving samarbeide tett med andre aktører som også er opptatt av å få mer og bedre grovfôr i storfeholdet. Vi snakker blant andre om Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Felleskjøpet Agri og YARA. 
Selv om mye vil dreie seg om hva som skjer ute på enga og på fôrbrettet, blir det også viktig å være i tett kontakt med norske kraftfôrprodusenter, der målet er å øke bruken av norsk råstoff i kraftfôret.

I hvilken ende starter vi?

Grovfôrdyrking er et vidt tema. Derfor har det vært viktig for TINE Rådgiving å dele opp «elefanten» i mindre stykker og starte i riktig ende.
–Vi anbefaler å starte med rådgiving knyttet til fôrbestilling og produksjonsprognose. Hvilke behov for grovfôr ser mjølkeprodusenten for seg, og hvilke forutsetninger må da være på plass for at målene skal nås, spør Helge Øksendal.