Hopp til innholdet

TINE og NLR tilbyr helhetlig klimarådgiving

Publisert:

Podcast: Klima førsteråd melk og grovfôr er navnet på rådgivingstjenesten, der rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og TINE sammen analyserer og utarbeider en handlingsplan for å redusere klimagassutslippene på den enkelte gård. Planen lages sammen med bonden.

Landbruket har gjennom en egen klimaplan forplikta seg til å redusere utslippene. Planen viser hvordan et samla jordbruk gjennom åtte satsingsområder, skal nå målet om å kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord i tidsrommet 2021 til 2030.  Utrulling av klimakalkulatoren og økt satsing på klimarådgiving, er satsingsområdet nummer en.

I denne podkasten møter vi melkeprodusent Erling Aas-Eng i Tolga som får besøk av rådgiverne Rune Granås fra NLR og Paula Merethe Brekken fra TINE