Hopp til innholdet

Tettere oppfølging av dyrevelferd

Publisert:

Vi forsterker det gode arbeidet med dyrevelferd. Det betyr at rutiner for oppfølging, lukking av avvik og konsekvenser for brudd på regelverket skal følges tettere opp. Selve regelverket er uendret.

Denne artikkelen ble publisert 05.11.2019, men løftes frem på grunn av at eventuelle trekk gjennomføres fra og med avregningen i februar. 

Vi har jobbet godt i eierorganisasjonen med tema og nå er det naturlig at vi følger opp vårt eget regelverk på en god måte framover. Det holder ikke å si at vi har god dyrevelferd, men vi må også dokumentere og følge opp der vi kan forbedre oss, sier Marit Haugen.    

Bruk av pristrekk og hentestopp

Det er regelverk for gårdsvei, melkerom og fjøs som gjelder for alle TINE-medlemmer og henger sammen med TINEs vedtekter paragraf 6.

Formålet med regelverket er blant annet å sikre at produksjonsforholdene hos TINEs mjølkeprodusenter bidrar til at mjølka er produsert under hygienisk tilfredsstillende forhold og med god dyrevelferd.

Ved brudd på regelverket vil det bli satt en frist for å rette opp dette. Dersom avviket ikke blir lukket innen fristen vil det trekkes 50 øre/l på melkeprisen fram til avviket er lukket. Hvis avviket fortsatt ikke blir fulgt opp, vil det i siste konsekvens bli innført hentestopp.

TINE Melkekvalitet og service skal følge opp  

Den årlige fjøsrunden vil være grunnlaget for en systematisk gjennomgang av produksjonsforhold og dyrevelferd hos alle medlemmer. Dersom det avdekkes avvik, er det TINE Melkekvalitet og service som skal følge opp avvikene. Alvorlighetsgraden og tidsfristen for å rette opp avviket blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Når vi behandler et avvik hos en melkeprodusent blir det viktig med god dialog og informasjon til den enkelte. Dersom vi reiser for å undersøke et avvik, vil vi samtidig bidra med råd for å lukke avviket. Styret har gitt oss et tydelig oppdrag og det ønsker vi å utføre på en god måte, sier Ann-Norill Stennes, leder for Melkekvalitet og service.

Hensikten er å forbedre dyrevelferden 

Hensikten med dette er å hjelpe melkeprodusentene med å forbedre dyrevelferden i fjøset sitt. Jeg håper vi ser så få trekk som overhode mulig, og at ingen går til hentestopp. Det er viktig at melkebonden sammen med rådgiveren finner løsning for å bedre dyrevelferden i sitt fjøs, avslutter Haugen.